Somlyó Zoltán Levél atyámnak című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A város fái közt merengve járok: 
U  - -   -U  -    U -   U  - -    
szelíd, leromlott, árva sarjadék.
  U -    U -  -    -  U  -  U -  
Az életet hideg szemekkel nézem;
U  - U -   U -    U -  -   - -   
lesorvadt már a vágyam karja rég.
 U -  -    -  U  -  -   -  U  -  
Atyám, ne légy kiváncsi a fiadra,
U  -    U  -    U -   U U  U-  U  
mert mérges férgek rágnak dúlt agyán...
 -    -  -   -  -   -  -   -   U  -     
Nem vesztem el, csak nem vagyok sehol sem. -
 -   -   U  -     -   -   U  -   U -   U    
Élj boldogul, atyám!
-    -  U U   U  -   

  
Mi lettem én?... e kérdés feleletlen!
 U  -  U  -      U  -  -   U U -  -   
Nem lettem én sem koldús, sem nagy úr.
 -   -  U  -   -   -  -    -   U   -   
Se szárny, amely az égre rajzolódik,
 U   -     U U   U  -  U  -  U - -   
sem erő, mely a föld méhibe fúr.
 U  U -   U   U  -    - U U  -   
Nem lettem én se szürkébb, sem színesebb,
 -   -  U  -   U   -  -     -    - U -    
mint ama por, mely lassan száll reám...
 -   U U  -    -    -  -    -    U-     
Nem hoztam szégyent rád, se dicsőséget -
 -   -  -    -  -    -    U  U  - - U   
Élj boldogul, atyám!
-    -  U U   U  -   

  
Neved helyett ha újat is kerestem:
 U -   U  -    U - U  -   U -  -    
nem tudja sem király, sem kisbiró.
 -   -  U  -   U -     -   -  U -  
Se fönt, se lent nem számít már manapság
 U  -     U  -    -    - -   -   U -  - 
egy borús arcú magyar versiró.
-    U -  -  -  U  -   -  U - 
Ajtóm előtt nem vár a hetyke hintó,
-  -  U -    -   -  U  -   U  -  -  
nincs márványlépcsős úri palotám...
 -     -  -   -   -  - U  U U -     
Nem is kivánok semmit, amim nincsen -
 U  -   U - -   -  U   U -   -   U   
Élj boldogul, atyám!
-    -  U U   U  -   

  
Legfeljebb az, hogy nincs mellettem asszony!
 -  -  -   -    -    -     -  -  U  -   -    
Két szende szem: szívemnek oltalom!
 -    -  U   -     - -  U  -  U -   
Hogy nem lehetett életemnek szomját
 -    -   U U -   - U -  -    -  - 
a szerelem üdvével oltanom.
U   U U U  -  - U  -  U -   
Hogy nincs kar, mely enyémbe kulcsolódik
 -    -     -    U   U  -  U  -   U - U 
a késő napok hűvös alkonyán...
U  - -  U -   - U  -  U  -     
S hogy nincs fiam... Bár néked se lett volna -
   -    -     U-      -   - -   U  -    -  U  
Élj boldogul, atyám!
-    -  U U   U  -  
A

B

C

B

D

E

C

E

 11

10

11

10

11

10

11

6

A

B

C

B

A

D

E

D

 11

10

11

10

11

10

11

6

A

B

C

B

B

D

E

C

 11

10

11

10

11

10

11

6

A

A

B

A

C

B

D

E

 11

10

11

10

11

10

11

6Alliteráció

Alliteráció