Koháry István A rab vasat penget című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Az hárfás hárfáját sokaknak pengeti
-   -  -   -  - -   U -  -   -  U U
És azzal sokaknak szívét édesíti;
-  -  -   U -  -    - -  - U - U  
De az rab lábára vert vasát csörgeti,
 U -   -   - - U  -    U -    -  U U  
S annak csörgésével magát keseríti!
  -  -    -  - - -   U -   U U - U  

  
Zengése az hárfás pengő hárfájának
 -  - U -   -  -   -  -  -  - - -  
Nevető örömet szerez iffiaknak;
 U U - U U -    U U  -  U-  -   
Csörgése pediglen lábakra vert vasnak -
  -  - U  U -  -   - -  U  -    -  -    
Siralmas bánatot nevel az raboknak.
 U -  -   - U -   U U  -   U -  U   

 
Az hárfa pengése üdőt mulattatja,
-   -  U  -  - U U -   U -  -  U  
S annak hosszú folytát röviddé fordítja;
  -  -   -   -  -   -   U -  -  -  -  U  
Csörgése a vasnak azt meghosszabbítja,
  -  - U U  -  U  -    -  -   -  -  U  
Fertáját órának nappá változtatja.
 -  - -  - - -   -  -  -  -  -  U  

 
Az hárfának tehát kegyesen pengését
-   -  - -   U -   U  U -   -  - -  
Szeresd, mint madárnak szépen éneklését;
  U -     -    U -  -    - U  - -  - -   
Lábokra vert vasnak gyűlöljed zörgését,
 - -  U  -    -  -    - -  -   -  - -   
Mint füles-bagolynak undok üvöltését...
 -    U -   U -   U  -  U  U -  - -    
A

B

A

B

 12

12

12

12

^ Keresztrím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

B

B

A

 12

12

12

12

^ Ölelkező rím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím