Móra Ferenc Az ég című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Azt mondja Panka: ugyan, apukám,
-    -   U  -  U  U  U   U U -  
Az ég mihozzánk mennyire lehet?
U  -   U -  -    -   U U  U -   
Szemét nevetve megcsókoltam én:
  U -   U -  U  -   - -  U  -    
Nagyon közel van, édes gerlicém!
 U  -   U -   U   - -   -  U -   
Mit is mondhattam volna egyebet?
 U  -   -   -  -   -  U U  U U   

 
Azt mondja Panka: ugyan, apukám,
-    -   U  -  U  U  U   U U -   
Mikor vezetsz el oda engemet?
 U -   U -    U  U U -  U -   
Reszketett könnyem aranyos fején:
 -   U -    -   U  U U  -   U -    
Nekem már nincsen szárnyam, gerlicém...
 U -   -   -   -    -   -    -  U -     
Mit is mondhattam volna egyebet?
 U  -   -   -  -   -  U U  U U   

 
Azt mondja Panka: akkor apukám,
-    -   U  -  U  -  U  U U -  
Én se megyek, ha néked nem lehet.
-   U  U  -    U  - -   -   U -   
S hogy ne is tudjon elröpülni, én
   -    U -   -  U  -  U -  U  -  
Szivemre zártam édes gerlicém:
  U -  U  -  U  - -   -  U -    
Mit is tehettem volna egyebet?
 U  -   U -  -   -  U U  U U  
 10

10

10

10

1010

10

10

10

1010

10

10

10

10Alliteráció