Móra Ferenc Szeretem én nagyon... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szeretem én nagyon
  U U U  -   U  U 
A bárányfelhőket,
U  - -   -  - -   
Csöndes alkonyaton
  -  U  -  U  U U 
El-elnézem őket,
U  -  - U  - U  
Ahogy legelésznek
U -    U U -   -  
Mezején az égnek.
 U U -  U  -  U   

  
Mikor a nap hunytát
 U U  U  -   -   -  
Siratja a harmat,
 U -  U U  -  -   
Terelgetik őket
 U -  U U  - -  
Friss, fürge fuvalmak
  -     -  U  U -  -  
Le a szemhatárba,
 U U   -  U -  U 
A kerek karámba.
U  U -   U -  U  

  
Lassan ezüstgyapjuk
 -  U  U -    -  -  
Violásra válik,
 UU -  U  - -   
Néha egy-egy villám
 - U U   -    -  -  
Közibük cikázik,
 U U -   U - -   
Mintha ostor volna,
 -   U -  -   -  U  
Sugarakból fonva.
 U U -  -   -  U  

  
Mire besötétül,
 U U  U U - U  
Elalusznak szépen,
U U -   -    - U  
Álmuk a hű pásztor
-  U  U  -  -   -  
Virrasztja az égen:
 -  -    U U  - -    
Telihold világa
 U U -    U - U
Aranyos subába.
U U  -   U - U 
A

B

A

B

C

C

 6

6

6

6

6

6

A

B

C

B

D

D

 6

6

6

6

6

6

A

B

C

B

D

D

 6

6

6

6

6

6

A

B

C

B

D

D

 6

6

6

6

6

6

AlliterációAlliteráció

Alliteráció