Faludi Ferenc Tavasz című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Királyi mulatság erdőkben sétálni,
 U -  U  U -  -  -  -  -   - -  U 
Árnyékos utczáin fel s alá járkálni,
-   - U  -   --   -    U -  -  -  U  
Fülemile éneklésén,
 U U U U - -  - -   
Gyönge szellők legyezésén
  -  U   -  -   U  U - - 
Örömét nevelni,
U U -   U -  U  
Kedve szerint élni.
 -  U   U -   -  U  

 
Az ócsó nyulakat bokorbul kiverni,
U  -  -   U U -   U -  -   U -  U  
Fiatal madárkák fészkét felkeverni,
 UU -   U -  -   -   -   -  U -  U  
Hegyet-völgyet megkerülni,
 U  -   -   -   -  U -  U  
Friss források mellett ülni,
  -    -  - -   -  -   -  U 
Ebédre megtérni,
U -  U  -  -  U  
Jó lakáshoz férni.
 -  U -  -   -  U  

 
A sötét gondokat magos szegre tenni,
U  U -   -  U -   U -    -  U  -  U  
Feladott étkekbül jóizüen enni,
 U U -   -  -  -   -U UU  -  U 
Enni, meg nem csömörleni,
-  U   -   -    U -  U U  
Közbe vigan beszélleni
 -  U  U -   U  -  U U 
Friss borokat inni,
  -    U U U  -  U 
A vizet dicsirni.
U  U -   U  -  U  

 
Eszem-iszom után könyökére dülni,
U  U  U  U  U -   U  U - U  -  U 
Egy fél órácskáig álomba merülni;
-    -  - -   -U  - -  U  U -  U  
Könnyü testtel felserkenni,
 -   U  -   -   -  -  -  U  
Holmi dolgán általmenni,
 -  U  -  -  -  -  -  U  
Nagy labdát ugratni,
 -    -  -  -  -  U  
Játékkal mulatni.
 - -  -   U -  U  

  
Diana udvarát megint látogatni,
 UU U -  U -   U -    - U -  U 
Ernyős sátoriban mint regvel mulatni,
-   -   - U U -   -    -  -   U -  U 
A kakukkal szerencséjét
U  U -  -    U -   - -  
Megpróbálni jövendőjét,
 -   - -  U  U -  - -   
Hegyek ellen állni,
 U  U  -  U  -   U 
Ekhóval tréfálni.
-  - -    - -  U  

  
Pintyőke sirását, galambnak nyögését,
 -   - U  U - -    U -   -    U - -  
A játékos rigók hangos fütyülését,
U  - - -   U -   -  -   U  U - -   
Gerliczéknek busulásit,
 -  -  -  -   U U - -   
Társak után bujdosásit
 -  U  U -   -  U - -  
Szemre, fülre venni,
  -  U   -  U  -  U  
Más gonddal nem lenni.
 -   -   -   -   -  U  

 
Erdőkbül kimenni mezők térségére,
-  -  -   U -  U  U -   -  - - U 
A lenyugvó napnak nézni szekerére,
U  U  -  -  -  -   -  U   U U - U  
Pásztor után sétálgatni,
 -   U  U -   - -  -  U  
Musicáját meghallgatni,
 U U - -   -  -   -  U  
Corydon dudáját,
 -   -   U - -   
Mopsus furugláját.
 -  -   U -  - -   

  
Görbe trombitákat otthon fuvattatni,
 -  -   -  U - U  -   -   U -  -  U  
Vacsora után is nyugtig igy mulatni:
 U  U U U -  -    -  U  -    U -  U  
Ugy-e pajtás, megpróbáltad,
U   U  -  -    -   - -  U  
A mint mondám, ugy találtad:
U  -    -  -   -    U -  -    
Királyi mulatság,
 U -  U  U -  -  
Ártatlan bolondság.
-  -  -   U -   -  
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
A

A

A

A

B

B

 12

12

8

8

6

6

A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

5

6

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

8

8

6

6

^ Páros rím
AlliterációAlliteráció

Alliteráció