Fáy András A` Hazához című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Most - midőn Hazám` bús egének
 -      U -   U -    -  U - -  
Bíztatva nyílik szép hajnala,
 -  -  U   - -    -   -  U U 
Oszol a` sűrű köd, melly hegyének
U  U  -   - -  -    -     U  - -  
Szent bérczein mélyen fekszik vala;
  -    -   U-   -  -   -   -   U U 
A` komor éj` setéte szétterűl,
-   U U  -    U - U   -  U -   
Rózsás szürkület váltja-fel azt,
 -  -    -  U -   -   U  U  -   
A` vak homály nyájas fényre derűl,
-   -   U -     - -   -   U  U -   
`S minden keblet édes remény dagaszt:
    -  -   -  U  - -   U -    U -      
Szűn a` fülsértő rekedt ének
  -  -   -  -  -  U -   - U 
A` baglyaké és denevéreké,
-   -   U - -   U U - U -  
`S fülmile zeng a` szebb nap` kőltének -
    -  U U  -   -    -    -    -  - -    
Most - én magam vesztegeljek é?
 -     -   U -   -   U -  U  -  
`S kit kit izzasztván a` köz édes teher,
    -   U  -  -    -  -   U  - -   U -   
Ne döngessem Diogénnel hordómat?
 U  -  -  -   UU -  -   -  - -   
Nem Hazám, vétkes ki most hever
 -   U -    -  -   U  -    U -  
`S tehetvén nem tesz! bírja átkomat!
    U -  -   -   -     -  U -  U U  
Ím, csak derűlni lássam komor borúd,
-     -   U -  U  -  -   U -   U -   
- Magamnak nem szükség fénylenem -
   U -  -   -    -  -   -   U -    
Lássam vígan zőldelni koszorúd,
 -  -   - -   -  -  U  U  U -   
Vedd erőm, vedd éltem`, vedd mindenem!
 -   U -    -   -  -     -    -  U U  
A

B

A

B

C

D

C

B

A

E

A

E

F

G

F

G

H

F

H

F

 10

9

11

10

12

9

11

11

10

11

13

9

13

11

9

11

11

9

10

11

Alliteráció

Alliteráció