Petőfi Sándor Részegség a hazáért című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fiuk, az isten áldjon meg,
 UU   U  -  U  -   -   U  
Én is iszom, igyatok!
-  U  U  U   U  U U  
Én nem nézhetek vidámon
-   -   -  U -   U - -  
Végig elhagyott hazámon,
 - U  -  U  -    U - -   
Csak mikor részeg vagyok!
  -   U -   -  -   U  U   

 
Ekkor úgy látom hazámat,
-  U  -    - -   U - U  
Amint kéne lennie;
U -    - U  -  UU  
Mindenik pohár, amelynek
 -  U -   U -   U -   -  
Habjai belém ömölnek,
 -  UU  U -  U -  U  
Egy sebét hegeszti be.
-    U -   U -   U  U  

  
S ha, mig részeg vagyok: boldog
   U   -   -  -   U  -    -  -  
Volna a hon csakugyan,
 -  U U  -    U U  -   
Bár örökké kéne élnem,
 -  U -  -  - U -  -   
Fiuk, nem láthatna éngem
 U-    -   -  -  U -  -  
Soha senki józanan.
 U U  -  U  - U U  
A

B

C

C

B

 8

7

8

8

7

A

B

C

C

B

 8

7

8

8

7

A

B

C

C

B

 8

7

8

8

7Alliteráció

AlliterációAlliteráció