Emőd Tamás Jönnek a lányok című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Dél felé, mikor tüzet rak a nap,
 -   U -   U -   U -   U  U  -   
Mikor az élet harangszóra kap
 U U  U  - -   U -    - U  U 
És minden vércsepp énekelni kezd,
-   -  -   -   -   - U -  U  -    
Hallani vidám, vig-vihogó neszt.
 -  U U  U -    -   U U -  -     

  
Távol, piros-kék fátyolok alatt
 - -    U -   -   -  U U  U -   
Kacagva, zsongva nő egy lánycsapat,
 U -  U    -   U  - -    -    U -   
Nyomába másik, harmadik siet,
  U - U  - -    -  U -   UU  
Az utca él, az utca fél, liheg!
U  -  U -   U  -  U  -    U U   

 
Aranyvörös, dérittas levelek
U -   U -    - -  -   U U -  
Pajkos serege röpköd, rí, nevet -
 -  -   U U U  -  -    -   U -    
Száz szoknya lendül, száz szem mosolyog,
  -    -   U  -  -     -    -   U U  -   
S az utca szíve részegen dobog.
  U  -  U   - U  -  U -   U U   

  
Hangos, harangos dél borul le rám,
 -  -    U -  -   -   U -   U  -  
Az egész utca csupa, csupa lány!
U  U -   -  U   U U    U U  -    
Tűz és vízió hömpölyög felém:
 -  -   - U-  -  U  -   U -   
A sátán áll az utca szögletén.
U  - -  -   U  -  U   -  U -  
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

B

C

C

 10

10

10

10Alliteráció

Alliteráció