Petőfi Sándor A Tisza című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Nyári napnak alkonyúlatánál
  - U  -  U  -  U  - U - -  
Megállék a kanyargó Tiszánál
 U -  -  U  U  -  -  U  - - 
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
-     U  U  -   -   U-   U - U  
Mint a gyermek anyja kebelére.
 -   U   -  U  -   U  U U - U  

 
A folyó oly símán, oly szelíden
U  U  - -    - -   -     U - -  
Ballagott le parttalan medrében,
 -  U -    U  -   U -   -  - -   
Nem akarta, hogy a nap sugára
 U  U -  U   U   U  -   U - U 
Megbotoljék habjai fodrába`.
 -  U -  -   -  UU  -  - U   

  
Síma tükrén a piros sugárok
 - U  -  -  U  U -   U - U  
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
  -    U -   U  -  -    -  -   -  -   
Szinte hallott lépteik csengése,
  -  U  -  -    -  U-    -  - U  
Mint parányi sarkantyúk pengése.
 -    U -  U  -  -   -   -  - U  

 
Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
U U  -   -    -  U  U -     -  -  
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
 -    U -  -     -  -   U  U - -   
Melyen a levágott sarju-rendek,
 U  U  U  U - -    -  U  -  -   
Mint a könyvben a sorok, hevertek.
 -   U  -    U  U  U -    U -  U   

  
Túl a réten néma méltóságban
 -  U  - -   - U  -  - -  -  
Magas erdő: benne már homály van,
 U U  -  -   -  U  -   U -    -   
De az alkony üszköt vet fejére,
 U U  -  U   -   -   -   U - U  
S olyan, mintha égne s folyna vére.
  U  -    -   U -  -    -   U  - U  

  
Másfelől, a Tisza tulsó partján,
 -  U -   U  U  U  -  -  -   -   
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
 U  U -     U -   U  -  -   -  -   
Köztök egy csak a nyilás, azon át
 -  U  -     U  U   U -   U U  -  
Látni távol kis falucska tornyát.
 -  U  - -   -   U -   U  -   -   

  
Boldog órák szép emlékeképen
 -  U  - -    -  -  - U - -  
Rózsafelhők usztak át az égen.
 -  U -  -  -   U  -  U  - -   
Legmesszebbről rám merengve néztek
 -  -   -   -   -   U -   U  -  -  
Ködön át a mármarosi bércek.
 U U  -  U  -  U U U  -  U   

  
Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
 -  U  U   U  -  U -  -    -   U
Egy madár csak néha füttyentett be,
-    U -    -   - U  -   -  -    U  
Nagy távolban a malom zugása
 -    - -  U  U  U -   U - U 
Csak olyan volt, mint szunyog dongása.
  U  U  -   -     -     U  -   -  - U  

  
Túlnan, vélem átellenben épen,
 -  -    - U  - -  -  U  - -   
Pór menyecske jött. Korsó kezében.
 -   U  -   U  -     -  -  U - -   
Korsaját mig telemerítette,
 -  U -   -   U U U - -  U  
Rám nézett át; aztán ment sietve.
 -   - -   -   -  -   -    U-  U  

 
Ottan némán, mozdulatlan álltam,
-  -   - -    -  U -  U  -   -   
Mintha gyökeret vert volna lábam.
 -   U   U U -   -    -  U  - -   
Lelkem édes, mély mámorba szédült
 -  U  - -    -    - -  U   - -  
A természet örök szépségétül.
U  -  -  U  U -    -  - - U   

 
Oh természet, oh dicső természet!
-   -  -  U   -   U  -  -  -  -   
Mely nyelv merne versenyezni véled?
 -     -    -  U  -  U  -  U  - -   
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
 -    -    -    U   -  U  -  -    -   -    
Annál többet, annál szebbet mondasz. -
-  -   -  U   -  -    -  -   -  U      

  
Késő éjjel értem a tanyára
 - - -  U  -  U  U  U  - U 
Fris gyümölcsből készült vacsorára.
  -    U -    -   -  -    U  U - U  
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
 -  U-  -   -   -   U  -  -  -    
Lobogott a rőzseláng mellettünk.
 U U -   U  -  U -    -  -  -    

  
Többek között szóltam én hozzájok:
 -  -   U -     -  U  -   -  - U    
"Szegény Tisza, miért is bántjátok?
   U -    U  U   U-   -   -   - U  
Annyi rosszat kiabáltok róla,
-   U  -   -   UU -  -   - U  
S ő a föld legjámborabb folyója."
  - U  -    -  -  U -    U  - U   

  
Pár nap mulva fél szendergésemből
 -   -   -  U  -    -  -  - -  -  
Félrevert harang zugása vert föl.
 -  U -    U -    U - U  -    -   
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
 U  U  -  -    U  U  -  -    -   -   
S tengert láttam, ahogy kitekinték.
   -  -    -  U   U -    U U -  -   

  
Mint az őrült, ki letépte láncát,
 -   U  - -     U  U -  U  -  -   
Vágtatott a Tisza a rónán át,
 -  U -   U  U  U U  - -  -   
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
 -  U   -  U  -  U -  U  - U  
El akarta nyelni a világot!
U  U -  U   -  U U  U - U  
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

C

 10

10

10

11

A

B

C

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
Alliteráció