Móricz Zsigmond A kis egér című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Hol volt; hol nem, túl az
 -   -     -   -    -  U 
Óperenciáson,
- U -  U- U  
Élt egy gazdag ember,
-   -    -  U  -  -   
Kinek egy rakáson
 U U  -    U - -  
Tyhuhaja!
   U U U 
A buzája sok vala.
U  U - U  -   U U  
Nem cserélne a királylyal,
 -    U -  U U  U -    U  
Egy egész asztalfiával.
U   U -   -   -  U- -   
S ki a kulcslyukon befér,
   U U  -     U -   U -   
Rákapott a kis egér.
 - U -   U  U  U -   

  
Dühös lett a gazda:
 U -   -   U  -  U  
Ideállj, te macska!
U U-      U  -   U 
Az egeret elfogd,
U  U U U  -  -    
Mert rosszul lesz dolgod!
 -    -   -   -    -  U   

  
Macska állott istrázsára,
 -   U -  -   -   -  - U  
Jön az egér nemsokára.
 U  U  U -   -  U - U  
Macska rácsapja a karmát,
 -   U  -  -  U U  -  -   
S lecsippenti egér farkát.
   U  -  -  U U -   -  -   
Cini-cini-zirr!
 U U  U U  -   
Az egérke sír:
U  U -  U  -    
Macska néni, adszi mán,
 -   U  - U  -   U  -   
Fityelótyám, farkincám.
 U  U -  -    -  -  -   
- Odadom, de nem ingyen,
  U U -    U  U  -   -   
Hozzál tejet íziben.
 -  -   U U  - U -   
Szalad az egér,
  U U  U  U -  
A tehénhez ér.
U  U -  U  -   
Tehén, nekem tejet adj,
 U -    U -   U U  -    
Tejet adom macskának.
 U U  U -   -   - -   
Macska ideadja tán
 -   U U U-  U  -  
Fityelótyám, farkincám,
 U  U -  -    -  -  -   
- Adok ám, de nem ingyen,
  U U  -    U  U  -   -   
Hozzál szénát íziben.
 -  -    - -  - U -   
Szalad az egér,
  U U  U  U -  
A kaszáshoz ér.
U  U  -  U  -   
Kaszás, nekem szénát szedj,
 U  -    U -    - -    -    
Szénát adom tehénnek.
  - -  U -   U -  -   
Tehén érte tejet ad,
 U -  -  U  U U  -   
Tejet adom macskának,
 U U  U -   -   - -   
Macska ideadja tán
 -   U U U-  U  -  
Fityelótyám, farkincám.
 U  U -  -    -  -  -   
- Adok én, de nem ingyen,
  U U  -    U  U  -   -   
Cipót hozzál íziben.
 U -   -  -  - U -   
Szalad az egér,
  U U  U  U -   
Gazdasszonyhoz ér.
 -  -   -   U  -  
Asszony, nekem cipót hozz,
-   -     U -   U -   -    
Cipót viszem kaszáshoz.
 U -   U  -   U  -  -   
Kaszás nekem szénát szed,
 U  -   U -    - -    -   
Szénát adom tehénnek.
  - -  U -   U -  -   
Tehén érte tejet ad,
 U -  -  U  U U  -   
Tejet adom macskának,
 U U  U -   -   - -   
Macska ideadja tán
 -   U U U-  U  -  
Fityelótyám, farkincám.
 U  U -  -    -  -  -   
- Adok én, de nem ingyen,
  U U  -    U  U  -   -   
Szalonnát hozz íziben.
  U -  -   -   - U -   
Szalad az egér,
  U U  U  U -  
A disznóhoz ér.
U  -   - U  -   
Disznó, adjál szalonnát,
 -   -  -  -    U -  -  
Asszony érte cipót ád,
-   U   -  U  U -  -   
Kaszás érte szénát szed,
 U  -  -  U   - -    -   
Szénát adom tehénnek.
  - -  U -   U -  -   
Tehén érte tejet ad,
 U -  -  U  U U  -   
Tejet adom macskának,
 U U  U -   -   - -   
Macska ideadja tán
 -   U U U-  U  -  
Fityelótyám, farkincám.
 U  U -  -    -  -  -   
- Adok ám, de nem ingyen,
  U U  -    U  U  -   -   
Makkot hozzál íziben.
 -  -   -  -  - U -   
Szalad az egér,
  U U  U  U -  
A makkfához ér.
U  -   - U  -   
Tölgyfa, makkot adj nekem,
 -    U   -  U  -    U -   
Hogy a disznóhoz vigyem.
 U   U  -   - -   U  U  
Adjon érte szalonnát,
-  U  -  U   U -  -  
Asszony ezért cipót ád.
-   U   U -    U -  -   
Kaszás ezért szénát szed,
 U  -  U -     - -    -   
Szénát adom tehénnek,
  - -  U -   U -  -   
Tehén érte tejet ad,
 U -  -  U  U U  -   
Tejet adom macskának,
 U U  U -   -   - -   
Macska ideadja tán
 -   U U U-  U  -  
Fityelótyám, farkincám.
 U  U -  -    -  -  -   
- Adok kicsiny egerem,
  U -   U  U   U U -   
Minden makkom leverem.
 -  -   -  -   U U U  
Örül az egér,
U U  U  U -   
Bőribe se fér.
 - U U  U  -   
Jaj de veszti a kedvét,
 -   U  -   U U  -  -   
Potyog a makk, mint a jég.
 U  U  U  -     -   U  -   
Megkollintja egy,
 -  -  -   U -    
Kis egérke nyekk!
 U  U -  U   -    
Nem kell most már semmi jó,
 -   -    -    -   -  U  -  
Sem szalonna, sem cipó,
 -    U -  U   -   U -  
Se széna, se tejecske,
 U   - U   U  U -   U  
Még a fityelótya se.
 -  U  U  U -  U  U 
A

B

C

B

D

D

E

E

F

F

 6

6

6

6

3

7

8

8

7

7

A

A

B

C

 6

6

6

6

A

A

B

B

C

D

E

E

F

F

G

G

H

A

B

E

F

F

G

I

J

K

H

A

B

E

F

F

G

I

L

M

J

K

H

A

B

E

F

F

G

I

N

N

J

K

H

A

B

E

F

F

G

I

O

F

N

N

J

K

H

A

B

E

O

O

G

G

G

P

Q

O

R

R

O

Q

 8

8

8

8

5

5

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

5

5

7

7

7

7AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció