Reichard Piroska A nevetők című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vannak elhervadt, halott emberek
 -  U  -  -  -     U -   -  U -  
kik már nem sírnak, nem sóhajtanak,
 -   -   -   -  -    -   - -  U -   
kik már nem várnak, már nem küzdenek,
 -   -   -   -  -    -   -   -  U -   
kik magukat temetve bolyganak,
 -   U U -   U -  U  -   U U  
itt bolyganak.
-    -   U U   

 
Elmult tőlük irigység, gyűlölet:
-  -    - U  U -   -     - U -    
mért tülekedne, ki mit sem akar -
 -    U U -  U   U  -   U  U U   
aki legszomorubb: mindég nevet,
U U  -   U U -     -  -   U -   
mert a nevetés mindent eltakar,
 -   U  U U -   -  -   -  U -   
jól eltakar.
 -  -  U U   

  
Hű barátok és vidám cimborák,
 -  U - U  -   U -   -  U -   
kacagásuk visszhangot keltve cseng:
 U U - -   -    -  -   -   U   -     
másoknak töltik az öröm borát
 - -  -   -  U  U  U -   U -  
s a szívükben halotti néma csend,
  U   - -  -   U -  U  - U   -    
nagy néma csend.
 -    - U   -    

  
S olykor a vad vidám zaj közepett
  -   U  U  -   U -   -   U U -  
összecsendül két hazug nevetés
-   U  -  -   -   U -   U U - 
és két ember, ki örökké nevet,
-   -  -  -    U U -  -  U U  
ijedten elnémulva összenéz,
U -  U  -  - -  U -   U -   
csak összenéz.
  U  -   U -  
A

B

A

B

B

 10

10

10

10

4

A

B

A

B

B

 10

10

10

10

4

A

B

A

C

C

 10

10

10

10

4

A

B

A

B

B

 10

10

10

10

4

Alliteráció