Dsida Jenő Ha valaki jönne... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Ha most valaki halkan idejönne,
 U  -    U U U  -  U  U U -  U 
idelopózna a hátam mögé
U U U -  U U  - -   U -
és megkérdezné: fáradt vagyok-é?
-   -  -  -  -   - -    U  U  -  

  
Kicsi kezét, mint tearózsa szírmát
 U  U  U -    -    UU -  U   -  -  
finom-borzolón fürtjeimbe lökné
 U -   -  U -   -   U-  U  -  - 
s én azt hinném, hogy úgy marad örökké.
  -  -    -  -    U   -    U U  U -  -  

  
Leoldaná selyempuha kendőjét
 U-  U -  U  -  U U  -  - - 
és vállamra tenné, hogy meg ne fázzam.
-   -  -  U  -  -   -    -   U  -  U  
Ajkával mérné: nincs-e lázam?
-  - -   -  -   -    U  - U   

  
Nem lenne szava, nézne csak,
 -   -  U   U U   -  U   -   
míg én hallgatnék magamat keresve,
 -  -   -   -  -   U U -   U -  U  
lelankadva egy félbemaradt versre...
 U -  -  U -    -  U U -    -   U    

  
S ha már szabályos lett a pihegésem
   U  -    U -  -   -   U  U U - U 
és lelkem földjén álom-eke szánt át, -
-   -  -   -   -  - U  U U   -   -     
vigyázva, halkan elfödné a lámpát...
 U  -  U   -  U  -  -  - U  -  -    
 11

10

1011

11

1111

11

98

11

1111

11

11

Alliteráció