József Attila Óda című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
1
  

 
Itt ülök csillámló sziklafalon.
-   U -    -  -  -   -  U U U  
Az ifju nyár
U  -  U   -  
könnyű szellője, mint egy kedves
 -   -   -  - U   -   -    -  -  
vacsora melege, száll.
 U  U U  U U U    -    
Szoktatom szívemet a csendhez.
  -  U -    - U U  U   -   -   
Nem oly nehéz -
 U  -    U -   
idesereglik, ami tovatűnt,
U U U -  U   U U  U U -   
a fej lehajlik és lecsüng
U  -   U -  U  -   U  -  
a kéz.
U  -   

  
Nézem a hegyek sörényét -
 - U  U  U  -   U -  -    
homlokod fényét
 -  U -   -  -  
villantja minden levél.
 -  -   U  -  -   U -  
Az úton senki, senki,
U  - -   -  U   -  U  
látom, hogy meglebbenti
 - -    -    -  -  -  U 
szoknyád a szél.
  -   -  U   -  
És a törékeny lombok alatt
-  U  U - -    -  U  U -   
látom előrebiccenni hajad,
 - U  U - U -  -  U  U -   
megrezzenni lágy emlőidet és
 -  -  -  U  -   -  -U U  -  
- amint elfut a Szinva-patak -
  U -   -  U  U   -  U  U U   
ím újra látom, hogy fakad
-  -  U  - -    -    U U 
a kerek fehér köveken,
U  U -   U -   U U -   
fogaidon a tündér nevetés.
 U UU U  U  -  -   U U -   

  
2
  

 
Óh mennyire szeretlek téged,
-   -   U U   U -  -   - -   
ki szóra bírtad egyaránt
 U   - U  -  U  U  U -  
a szív legmélyebb üregeiben
U   -   -  -  -   U U UU -  
cseleit szövő, fondor magányt
  U U-    U -   -  -   U -    
s a mindenséget.
  U  -  -  - -   
Ki mint vízesés önnön robajától,
 U  -    - U -  -  -   U U - -  
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
-  -     - U  -   -  -   -     U U  
míg én, életem csúcsai közt, a távol
 -  -   - U -    -  UU  -    U  - -  
közelében, zengem, sikoltom,
 U U - -    -  -    U -  -   
verődve földön és égbolton,
 U -  U  -  U  -  -  -  -   
hogy szeretlek, te édes mostoha!
 -     U -  -    U - -   -  U U  

  
3
  

  
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
  U -  -    -   -   -  U   -  -   
mint mélyüket a hallgatag vermek,
 -    -  U U  U  -   U -   -  -   
szeretlek, mint a fényt a termek,
  U -  -    -   U  -    U  -  -   
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
 -    -  U  U  - -    -   U   U -  -   
Szeretlek, mint élni szeretnek
  U -  -    -   -  U   U -  -  
halandók, amíg meg nem halnak.
 U -  -   U -   -   -   -  U   

  
Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
 -  -   U U  -    -  U U -     U U  
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
-  -    -    -  -  -   U U  U  -   
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
-  -  U   -   U  -  U U  U U  
ösztöneimmel belemartalak,
-   U U-  -   U U -  U -   
te kedves, szép alak,
 U  -  -     -  U -   
lényed ott minden lényeget kitölt.
 -  U  -    -  -   -  U -   U -    

 
A pillanatok zörögve elvonulnak,
U  -  U U -   U -  U -  U -  -   
de te némán ülsz fülemben.
 U  U  - -  -     U -  -   
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
  -  U -    -  U  -   U -   -   
de te megálltál szememben.
 U  U  U -   -    U -  U  
Ízed, miként a barlangban a csend,
- -    U -   U  -  -   U  U   -    
számban kihűlve leng
  -  -   U -  U  -   
s a vizes poháron kezed,
  U  U -   U - -   U -   
rajta a finom erezet,
 -  U U  U U  U U -   
föl-földereng.
 -   -  U -    

  
4
  

 
Óh, hát miféle anyag vagyok én,
-    -   U - U U  -   U  U  -   
hogy pillantásod metsz és alakít?
 -    -  -  - -   -    -  U U -   
Miféle lélek és miféle fény
 U - U  - U  -   U - U  -   
s ámulatra méltó tünemény,
  - U -  U  -  -  U U -    
hogy bejárhatom a semmiség ködén
 -    U -  U U  U  -  U -   U -  
termékeny tested lankás tájait?
 -  - -    -  -   -  -   - UU   

  
S mint megnyílt értelembe az ige,
   -    -   -   -  U -  U U  U U 
alászállhatok rejtelmeibe!...
U -  -   U -   -  -  UU U     

  
Vérköreid, miként a rózsabokrok,
 -  U U-    U -   U  -  U -  -   
reszketnek szüntelen.
 -   -  -    -  U -   
Viszik az örök áramot, hogy
 U  U  U  U U  - U -    U  
orcádon nyíljon ki a szerelem
-  - -    -  -   U U   U U -  
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
   - -  U  -  -     U -   U  U  -   
Gyomrod érzékeny talaját
  -  U  -  - -    U U - 
a sok gyökerecske át meg át
U  -    U U -   U -   U  -  
hímezi, finom fonalát
 - U U   U -   U U -  
csomóba szőve, bontva bogját -
  U - U   - U   -   U  -  -    
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját
 -    U --   -   U   -   U  -   U -  
s lombos tüdőd szép cserjéi saját
   -  -   U -    -    -  -U  U -  
dicsőségüket susogják!
 U  - - U -   U -  -   

 
Az örök anyag boldogan halad
U  U U  U  -   -  U -   U -  
benned a belek alagútjain
 -  U  U  U U  U U -  UU 
és gazdag életet nyer a salak
-   -  U  - U -    U  U  U U 
a buzgó vesék forró kútjain!
U  -  -  U -   -  -  -  UU   

  
Hullámzó dombok emelkednek,
 -  -  -  -  U  U -  -  -   
csillagképek rezegnek benned,
  -  -  - -   U -  -   -  -   
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
 U -   -  -  -    -  -  -    - -   
sürög millió élő állat,
 U -   -  U- - - -  -   
bogár,
 U -   
hinár,
 U -  
a kegyetlenség és a jóság;
U  U  -  -  -  -  U  - -   
nap süt, homályló északi fény borong -
 -   -    U -   - -  U U  -    U -     
tartalmaidban ott bolyong
 -  -  U-  U  -    U  -  
az öntudatlan örökkévalóság.
U  -  U -  U  U -  - U - -   

  
5
  

  
Mint alvadt vérdarabok,
 -   -  -    -  U U U  
úgy hullnak eléd
-    -   U  U - 
ezek a szavak.
U U  U   U U  
A lét dadog,
U  -   U -   
csak a törvény a tiszta beszéd.
  U  U  -  -   U  -   U  U  -   
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
 U   -  -    -  U-    U  -  -  -  -  
napról napra, már fölkészülnek,
 -  -   -  U   -   -  -  -  -   
hogy elnémuljanak.
 U   -  - -  U U   

  
De addig mind kiált -
 U -  -   -    U-     
Kit két ezer millió embernek
 -   -  U -   -  U- -  -  -  
sokaságából kiszemelnek,
 U U - - -   U  U -  -   
te egyetlen, te lágy
 U U  -  -    U  -   
bölcső, erős sír, eleven ágy,
 -   -  U -   -   U U U  -    
fogadj magadba!...
 U -    U -  U     

  
(Milyen magas e hajnali ég!
  U  -   U U  U  -  U U -   
Seregek csillognak érceiben.
 U U -    -  -  U  -  UU -   
Bántja szemem a nagy fényesség.
 -   U   U U  U  -    -  -  -  
El vagyok veszve, azt hiszem.
-   U  -   -   U  -    U  -   
Hallom, amint fölöttem csattog,
 -  U   U -    U -  -    -  -   
ver a szivem.)
 U  U   U U    

  
6
  

  
(Mellékdal)
  -  -  U   

  
(Visz a vonat, megyek utánad,
  U   U  U -    U  U  U - -   
talán ma még meg is talállak,
 U -   U  -   U  -   U -  -   
talán kihűl e lángoló arc,
 U -   U -  U  -  U - -    
talán csendesen meg is szólalsz:
 U -    -  U -   U  -    - -      

  
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
  U U  U  -   -   -    U -    U  
Ime a kendő, törülközz meg!
U U U  -  -   U -  -    -   
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
 U  U  -   -   -  U -  -  U  
Ahol én fekszem, az az ágyad.)
U U  -   -   U   U  U  -  U   
A

 0

A

B

C

D

C

E

F

G

E

 10

4

9

7

9

4

10

8

2

A

A

B

C

C

B

D

D

B

D

D

E

B

 8

5

7

7

7

4

9

10

10

9

8

8

10

A

 0

A

B

C

B

A

D

E

D

F

F

E

 9

8

10

9

5

11

10

12

9

9

10

A

 0

A

A

A

B

A

B

 9

10

9

11

9

9

A

B

A

A

A

C

 11

10

10

10

6

10

A

B

A

B

C

B

B

B

B

 12

8

9

8

10

6

8

8

4

A

 0

A

B

C

C

A

B

 10

10

10

9

11

10

A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

B

A

B

B

C

C

C

D

C

C

D

 11

6

9

10

10

8

9

8

9

11

10

8

A

B

A

B

 10

10

10

10

^ Keresztrím
A

A

B

B

C

C

C

D

D

C

 9

9

10

9

2

2

9

11

8

11

A

 0

A

B

C

A

B

D

D

C

 7

5

5

4

9

11

9

6

A

B

B

C

C

D

 6

10

9

6

9

5

A

B

A

B

C

B

 9

10

9

8

9

4

A

 0

A

 3

A

A

B

B

 9

9

9

9

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

9

9

9

^ Páros rím
Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom