Pósa Lajos Juliska karácsonyfája című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kóborol Juliska
 - U -   U -  U
Utczáról utczára -
-   - -  -   - U   
Karácsony estéjén
 U -  U   -  - - 
Ugy fázik, az árva!
-    - U   U  -  U  

  
Ragyogó ablakon
 U  U - -  U -  
Dideregve néz be:
 U U -  U  -   U   
Pistika, Mariska
 -  U U   U -  U 
Tapsol örömébe.
 -  U  U U - U  

  
"Oh, édes istenkém,
 U   - U  -  -  -   
De szép karácsonyfa!
 U   -   U -  -   U  
Jaj de jó is lenne,
 -   U  - -   -  U  
Ha nekem is volna!"
 U  U U  -   -  U   

  
Meghallja szülője
 -  -   U   U - U 
Sohaját az égben,
 U U -  U  -  -   
Földre leszáll hozzá
 -   U  U  -    -  - 
S hivogatja szépen:
   U U -  U   - U    

  
"Én vagyok, Juliskám!
 -   U  -    U -  -  
Én jöttem el hozzád!
-   -  U  -   -  -   
Jer velem az égbe,
 -   U U  U  -  U  
Lesz ott karácsonyfád!
 U   -    U -  -   -   

  
Tele van aggatva
 U U  U  -  -  U 
Tündöklő csillaggal,
 -  -  -   -  -  U  
Ott repdes körülte
-    -  -   U -  U
A sok szárnyas angyal!"
U  -    -   U  -   U    

  
S egy hófehér galamb
  -    - U -   U -   
Száll az égbe... száll... száll...
  -   U  -  U      -        -     
Angyalok üdvözlik
-   U U  -  -  U 
A karácsonyfánál.
U  U -  -   - -  
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím


Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció