Karinthy Frigyes Gyóni Géza: Talpra magyar című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Talpra magyar, hí a haza,
 -   U  U  -    - U  U U 
Itt az idő most vagy soha.
-   U  U -  -    -    U U  
Rabok legyünk vagy szabadok.
 U -   U  -    -     U U U  
Ez a kérdés: válasszatok.
U  U  -  -    - -   U U  
A magyarok istenére
U  U  U U  -  U - U
Esküszünk,
-  U  -   
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
-  U  -     -    U -   U -    -   U  -   
És most jön a vicc:
-   -    U  U  -     
Hallgassatok ide, Panni, Jóska, Róza -
 -   -  U U  U U   -  U   -  U   - U   
Fenti verset nem Petőfi Sándor írta,
 -  U  -  -   -   U - U  -  U  -  U  
Hanem Petőfi Géza.
 U -   U - U  - U 
A

B

C

C

D

E

E

F

B

G

A

 8

8

8

8

8

3

11

5

12

12

7