József Attila Nagyon fáj című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Kivül-belől
 U -   U -  
leselkedő halál elől
 U -  U -  U -  U -  
(mint lukba megriadt egérke)
  -    -  U  -  U-   U -  U  

 
amíg hevülsz,
U -   U -    
az asszonyhoz ugy menekülsz,
U  -   -   U  -    U U -     
hogy óvjon karja, öle, térde.
 U   -  -   -  U  U U   -  U  

  
Nemcsak a lágy,
 -   U  U  -    
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
 U U  -    -    -   U  U  -    
de odataszit a muszáj is -
 U U U U  U  U  U  -  U    

 
ezért ölel
U -   U -  
minden, ami asszonyra lel,
 -  U   U U -   -   U  -   
mig el nem fehérül a száj is.
 U  -   -   U - U  U   -  U   

  
Kettős teher
 -  -   U -  
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
   -  -   -      -     U -  U  -    
Ki szeret s párra nem találhat,
 U   U -     -  U  -   U -  U   

 
oly hontalan,
-    -  U -   
mint amilyen gyámoltalan
 -   U U  -    - -  U U 
a szükségét végző vadállat.
U   -  - -   -  -  U -  U   

  
Nincsen egyéb
 -   U  U  -  
menedékünk; a kés hegyét
 U U - -    U  -   U  -  
bár anyádnak szegezd, te bátor!
 -  U  -  -    U -     U  - U   

 
És lásd, akadt
-   -    U -   
nő, ki érti e szavakat,
 -   U -  U U   U U -   
de mégis ellökött magától.
 U  - U  -  U -    U - -   

  
Nincsen helyem
 -   -   U  U 
így, élők közt. Zúg a fejem,
-    - -   -     -  U  U -   
gondom s fájdalmam kicifrázva;
 -  -     -  -  -   U -  -  U  

  
mint a gyerek
 -   U   U -  
kezében a csörgő csereg,
 U - U  U   -  -   U -   
ha magára hagyottan rázza.
 U  U - U  U  -  -   -  U  

  
Mit kellene
 -   -  U U 
tenni érte és ellene?
 -  U -  U -  -  U U  
Nem szégyenlem, ha kitalálom,
 -    -  -  -    U  U U - U   

  
hisz kitaszit
 -    U U  U 
a világ így is olyat, akit
U  U -  -   U  U  U   U -  
kábít a nap, rettent az álom.
 - -  U  -    -  -   U  - U   

 
A kultura
U  -  U U
ugy hull le rólam, mint ruha
-    -    U  - -    -    U U 
másról a boldog szerelemben -
 -  -  U  -  -    U U -  U    

  
de az hol áll,
 U -   U  -    
hogy nézze, mint dobál halál
 -    -  U   -    U -   U -  
s még egyedül kelljen szenvednem?
   -  U  U -   -   -    -  -  U   

 
A csecsemő
U   U  U -
is szenvedi, ha szül a nő.
-    -  U U   U   U  U  -  
Páros kínt enyhíthet alázat.
 - -   -   -   -  U  U - U   

  
De énnekem
 U -  U -  
pénzt hoz fájdalmas énekem
 -     -   -  -  U  - U -  
s hozzám szegődik a gyalázat.
   -  -    U - U  U   U - U   

  
Segítsetek!
 U -  U -   
Ti kisfiuk, a szemetek
 U  -  UU   U   U U -  
pattanjon meg ott, ő ahol jár.
 -  -  -   U  -    - U -   -   

 
Ártatlanok,
-  -  U -   
csizmák alatt sikongjatok
  -  -  U -    U -   U U 
és mondjátok neki: Nagyon fáj.
-   -   - -   U U   U  -   -   

  
Ti hű ebek,
 U  - U -   
kerék alá kerüljetek
 U -  U -  U -  U -  
s ugassátok neki: Nagyon fáj.
  U -  - -   U U   U  -   -   

  
Nők, terhetek
 -    -  U -  
viselők, elvetéljetek
 U U -   -  U -  U U 
és sirjátok neki: Nagyon fáj.
-   -  - -   U U   U  -   -   

 
Ép emberek,
-  -  U -   
bukjatok, összetörjetek
 -  U U   -   U -  U -  
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.
   U  -  - -   U U   U  -   -   

  
Ti férfiak,
 U  -  UU  
egymást megtépve nő miatt,
-   -    -  -  U  -  U-    
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.
 U  -   -  - U  -    U  -   -   

  
Lovak, bikák,
 U -    U -   
kiket, hogy húzzatok igát,
 U -    -    -  U U  U -   
herélnek, rijjátok: Nagyon fáj.
 U -  -    -  - -    U  -   -   

  
Néma halak,
 - U  U -   
horgot kapjatok jég alatt
 -  -   -  U -   -  U -  
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.
-   - -  U -   -   U  -   -   

 
Elevenek,
U U U -   
minden, mi kíntól megremeg,
 -  -    U  -  -   -  U U  
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -
-  -    -   -  -    -     U -   -    

  
s ágya körül,
  -  U  U U  
üszkösen, ha elszenderül,
-   U -    U -   -  U -   
vakogjatok velem: Nagyon fáj.
 U -  U -   U -    U  -   -   

  
Hallja, mig él.
 -   U   U  -  
Azt tagadta meg, amit ér.
-    U -  U  U   U U  -  
Elvonta puszta kénye végett
-  -  U  -   U  -  U  - -   

  
kivül-belől
 U -   U -  
menekülő élő elől
 U U U - - - U - 
a legutolsó menedéket.
U  U U -  -  U U - U  
A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

B

C

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

9

9

A

A

B

 4

8

9

A

B

C

 4

8

9

A

B

C

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9

A

A

B

 4

8

9AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció