Csokonai Vitéz Mihály Édes rabság című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Ti, Páphuson nyitott, kacér
 U   -  U -    U -     U -  
Tekintetű leányok!
 U -  U -  U-  -   
Ti minket édes ízletű
 U  -  U  - U  -  U - 
Nyilakkal öldököltök. -
  U -  U  -  U -  -     
Mikor levert erőnk felett
 U -   U -   U -    U -   
Feláll királyi széketek:
 U -    U -  U   - U -    
Reánk bodor kacajjal
 U-    U -   U -  -  
Nehéz bilincset üttök.
 U -   U -   U  -  U   

  
Ti mézzel édesítitek,
 U  -  U  - U - U -   
Ha maszlagot kevertek;
 U  -   U -   U -  -   
Ha megkötöztök is, selyem
 U  -  U -  U  -    U  -  
Kötésetek s virágszál. -
 U - U -     U -   -     
Kegyes Dione szűzei!
 U  -   UU U   - UU 
Ez a ti martalékotok
U  U  U  -  U - U -  
Gyönyörködik s örömmel
  U  -  U -    U -  -  
Pihen bilincsetekben!
 U -   U -   U -  U  
 8

7

8

7

8

8

7

78

7

8

7

8

8

7

7