Ungvárnémeti Tóth László A magvető című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Egy öreg, ki néha (hogy a bohót tanítaná,
U   U -    U  - U   U   U  U -   U - U -  
S eszére hozná) esztelent játszik vala,
  U  - U  -  -  -   U -    -   -   U U  
Felül egy ladikra, mellyet egy evező legény
 U U  -    U -  U   -   U  U   U U -  U -   
Félkézzel is lehajthatott, s megyen a folyón,
 -  -  U  -   U -   U -       U  U  U  U  -  
A gyülekezet, mely valami pompás ünnepet
U   U U U -    -    U U U  -  -  -  U U 
Ülvén, csoporttal jára a vízpartokon,
-  -     U -   -   - U U  -  -  U -   
Csak oldalaslag nézte, mit akar, s mit csinál,
  U  -  U -  -   -  U   U  U -      -    U -   
Mikor ő marokra szedi, s marokkal szórja be
 U U  -  U -  U   U -     U -  -    -  U  U
A vízbe a magot. - Erre a nép nagy kacajt
U  -  U U  U U     -  U U  -   -    U -  
Üte; - Ő pedig: Hát nektek, úgymond, mi bajotok?
U U    -  U -    -   -  U   -   -     U  U U -   
Miért kacagtok? mert, hiszem, ha engemet
 U-    U -  -    -     U  -    U -  U -  
Csak azért nevettek, hogy ideszórom a magot,
  U  U -    U -  -    U   U U  - U  U  U -   
Magatokat is ki kellene úgy nevetnetek.
 U U U U  -   U  -  U U -    U -  U -   
Minden pazárló úgy teszen, mint én teszek;
 -  -   U -  - -    U  -    -   -   U  -   
Minden sibarita úgy teszen, mint én teszek;
 -  -   U U U U -    U  -    -   -   U  -   
Minden könyv-író úgy teszen, mint én teszek;
 -  -   -    - - -    U  -    -   -   U  -   
Minden recensens úgy teszen, mint én teszek;
 -  -   U -  -   -    U  -    -   -   U  -   
Minden mesélő úgy teszen, mint én teszek.
 -  -   U - - -    U  -    -   -   U  U  
 14

12

14

13

14

12

13

14

13

14

12

14

14

12

13

12

12

12