Dayka Gábor A virtus becse című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Voltak szerencsés napjaim, hol szelíd
 -  -    U -   -   -  U-    -    U - 
Öröm követte nyomdokimat, s hevűlt
U -   U -  U   -  U U -      U -   
Lelkem tüzétől elragadva,
 -  -   U - -  -  U -  U 
Átölelém az egész világot.
- U U -  U  U -    U - U   

 
A hűs pataknak bús zuhanásai,
U  -   U -  -   -   U U - UU 
A lágy fuvalmak lengedezései
U  -    U -  -   -  U U - UU
Éjféli csendben, a susogó
-  - U   -   U   U  U U -
Ágak, az illatos hant virági
- U   U  -  U -   -    U - U 

 
Elfogtak egykor, s nem magyarázható
-  -  U  -   -      -   U  U -  U -
Örömbe sűlyedt lelkem; eloszlaták
U -  U  -  -    -  U   U -   U -  
Keservimet, kisírtam a bút
 U -  U -    U -  U  U  - 
Édes özönbe merűlt szemekkel.
- U  U -  U  U -     U -  U   

  
Ti boldog órák! Hasztalan esdeklem
 U  -  U  - -    -   U U  -  -  U 
Utánok. A bús vízözön évei
U - U   U  -   - U U  - UU 
Közt semmiségbe tért időknek
 -    -  U -  U  -   U -  -  
Fejthetetlen zavarába dőltek!
 -   U -  -   U U - U  -  U   

  
Virtus! csak a te nyomdokidon lehet
 -  -     U  U  U   -  U U -   U U 
Eljutni boldogságra; te mennyei
-  -  U  -  -  -  U   U  -   UU 
Vígságra hívtad tisztelődet,
 -  -  U  -  -   -   U - -   
S nem keresett örömökre vontad.
   -   U U -   U U -  U  -  U  
 11

11

9

1011

11

9

1011

11

9

1011

11

9

1011

11

9

10Alliteráció