Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
 -  - -   U UU   -    -  U  -  -  
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
-  -    U  -    -  -   U -   U   -   -   
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
-  -  U  -    -   -    U   -   U - -  
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
  -    -   U  U   U -   -   U U  -  -  
De nincs már.
 U  -     -  
Akár a föld.
U -  U  -    
Jaj, összedőlt
 U   -   U -  
a kincstár.
U  -    -   

 
Okuljatok mindannyian e példán.
U -  U -   -  -   UU  U  -  -  
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
U  U  U  -  U   U  U U U  -  -    
Nem élt belőle több és most sem él,
 U  -    U - U  -   -   -    U  -   
s mint fán se nő egyforma két levél,
   -    -   U  - -   -  U  -   U -  
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
U  U   U -   U  -    -  -  U -  -  

  
Nézzétek e főt, ez összeomló,
 -  - U  U  -   U  -   U-  -  
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
 -  -    U -    -  - U   -   U  -   
mely a kimondhatatlan ködbe vész
 U   U  U -   U -  -   -  U  -   
kővé meredve,
 - -  U -  U  
mint egy ereklye,
 -   U   U -   U  
s rá ékírással van karcolva ritka,
   - - - -  -   -   -  -  U  -  U 
egyetlen életének ősi titka.
U  -  U  - U - U  - U  -  U  

 
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
U -  U -   -   -   U  -     U  -  -    
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
 -  -  U  -  U -   -  -  U  -  -   
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
U -     U -  U -    U   -   U  - -    
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
    -    -  U  U  -   -  -   U U  - -  
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
U   -      U -    -  -    U -   U  -   U  
mint vízbe süllyedt templomok harangja
 -    -  U  -   -    -   U -   U -   U
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
U  -   U  -      U U   -    -   U  -  -   
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
 - -   U-   -   -    -   -  U  -  -    
vagy bort ivott és boldogan meredt a
 -    -   U -   -   -  U -   U -   U 
kezében égő, olcsó cigaretta
 U - U  - -  -   -  U U -  U 
füstjére, és futott, telefonált,
 -   - U  -   U -     U U U -   
és szőtte álmát, mint színes fonált:
-    -  U -  -    -     - -   U -   
a homlokán feltündökölt a jegy,
U  -  U -   -  -  U -   U  -    
hogy milliók közt az egyetlenegy.
 -    -  U-   -   U  U  -  U U    

  
Keresheted őt, nem leled, hiába,
 U -  U U  -    -   U -    U- U  
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
 U -     U  -  -  -    U -  U- U 
a múltba sem és a gazdag jövőben
U  -   U  U  -  U  -  -   U - U 
akárki megszülethet már, csak ő nem.
U -  U  -   U -  -   -     U  -  -   
Többé soha
 -  -  U U 
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
 -    -   U  -  -    -   U  U U  U  
Szegény a forgandó tündér szerencse,
  U -   U  -  -  -  -  -    U -   U  
hogy e csodát újólag megteremtse.
 U   U   U -  - - -   -  U -   U  

 
Édes barátaim, olyan ez éppen,
- -   U - UU   U  U  U  -  -   
mint az az ember ottan a mesében.
 -   U  U  -  U  -  U  U  U - U  
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
U  - U  -    -    U  - - U  -  -    
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
 U  -   U -  U  -   -    - U    -   -        
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
 -    - U -   U  -  -     -   U  -    -    
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt... "
   U -    U -  -   - U  -  U    -   -       
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
-    -   U  -   U  -   U  -   U  -   U  
mint önmagának dermedt-néma szobra.
 -   -  U - -   -  -    - U   -  U  
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
 -   -  U  -   U  -      U   -   U  -    -   
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
 -   -     -   -   -   U  U - U  -    U  
A

A

B

B

C

D

E

C

 11

11

11

11

3

4

4

3

A

A

B

B

C

 11

11

10

10

11

A

B

B

C

C

D

D

 10

10

10

5

5

11

11

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

A

A

B

B

C

C

D

D

 11

11

11

11

4

10

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció