József Attila Reménytelenül című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Lassan, tünődve
 -  -    U -  U 

 
Az ember végül homokos,
U  -  -   - -   U U -   
szomorú, vizes síkra ér,
  U U -   U -   -  U -   
szétnéz merengve és okos
  -  -   U -   U -  U -  
fejével biccent, nem remél.
 U - -   -  -     -   U -   

 
Én is így próbálok csalás
-  U  -     - - -    U -  
nélkül szétnézni könnyedén.
 -  -    -  -  U  -   U -  
Ezüstös fejszesuhanás
U -  -   -   U U U -  
játszik a nyárfa levelén.
 -   U  U   -  U  U U -   

 
A semmi ágán ül szivem,
U  -  U - -  -    U -   
kis teste hangtalan vacog,
 -   -  U  -   U -   U -   
köréje gyűlnek szeliden
 U - U   -  -    U U -  
s nézik, nézik a csillagok.
   - -    - U  U   -  U U   

  
Vas-színű égboltban...
 -    - - -  -   U     

  
Vas-színű égboltban forog
 -    - - -  -   -   U U 
a lakkos, hűvös dinamó.
U  -  -    - -   U U - 
Óh, zajtalan csillagzatok!
-    -  U -    -  -  U -   
Szikrát vet fogam közt a szó.
  -  -   -   U -   -   U   -  

  
Bennem a mult hull, mint a kő
 -  U  U  -    -     -   U  -
az űrön által hangtalan.
U  - U  -  -   -   U U  
Elleng a néma, kék idő.
-  -   U  - U   -  U -  
Kard éle csillan: a hajam.
 -   - U   -  U   U  U U   

  
Bajszom mint telt hernyó terül
 -   -   -    -    -   -  U U 
elillant ízű számra szét.
U -  -   - -   -  U   -   
Fáj a szívem, a szó kihül.
 -  U   - U   U   -  U -   
Dehát kinek is szólanék.
 U -   U U  -    - U -  
A

 5

A

B

A

C

 8

8

8

8

A

B

A

B

 8

8

8

8

^ Keresztrím
A

B

A

B

 8

8

8

8

^ Keresztrím
A

 6

A

B

B

B

 8

8

8

8

A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

A

B

 8

8

8

8

^ Keresztrím
Alliteráció