József Attila Nyüzsög a boldogság... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Nyüzsög a boldogság bennem,
  U  U  U  -  -  -   -  U  
a napfény se fér be tőle,
U  -  -    U  -   U  - U  
lecsurog szakállam
 U  U -    U -  -  
fonatán a lábaimra.
 U U -  U  - U-  U  
Kalapom, repülj a mennybe
 U U -    U -   U  -    U
a kopasz felhő fejére
U  U -    -  -  U - U 
ha meg prüsszent lebbenhetsz
 U  -    -   -    -  -  -   
a kékorru kaparóra.
U  - -  U  U U - U  
Pipacsot szedett a kedves,
 U U  -    U -   U  -  -   
belefonta fürtjeimbe -
 U U -  U  -   U-  U   
s ha elalszom köd-ölében
   U U -   -   U  U - U 
a szirmocskák ringatóznak.
U   -  -   -   -  U -  U  
A

B

C

D

A

E

A

D

A

F

E

G

 8

8

6

8

8

8

7

8

8

8

8

8

Alliteráció

AlliterációAlliteráció