Dsida Jenő Egy virághoz című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Leejtettem és megtapostam
 U-  -  U  -   -  U -  -  
pedig Valakitől kaptam Magát,
 U -   U U U -   -  -   U -   
de véletlen volt,
 U  - -  -   -    
s nem akarattal történt -
   U  U U -  -   -  -    
Ugye kis virág, megbocsát?
U  U  -   U -    -  U  -   

  
Lecsüggedt, kicsi szirma
 U  -  -     U  U   -  U
újra fog élni,
-  U  U  -  U  
ha rajongó szívemen lel hazát
 U  U -  -   - U -   -   U -  
s egy szegény bolond olyan nagyon kéri:
  -     U -    U -   U  -   U  -   - U   

 
Ugye kis virág, megbocsát?
U  U  -   U -    -  U  -  
 9

10

5

7

87

5

10

118Alliteráció