Dsida Jenő Álmok című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Arcomat éri
-  U U  - U 
hajnali fény
 -  U U  -  
és sírva, remegve,
-   -  U   U -  U  
zokogva, nevetve
 U -  U   U -  U
álmodom, álmodom, álmodom én.
-  U U   -  U U   -  U U  -   

  
Libben a hajnal,
 -  U  U  -  -   
vérteritő -
 -  U U -  
és vágyva, szaladva,
-   -   U    U -  U 
ölelve, kacagva
U -  U   U -  U
álmodik, álmodik, álmodik ő.
-  U U   -  U U   -  U U  - 
 5

4

6

6

105

4

6

6

10AlliterációAlliteráció