Dsida Jenő Kacagsz című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Olyan vidáman, édesen kacagsz,
U  -   U - U   - U -   U -     
Mint ezüst csengő, csilingelve, halkan!...
 -   U -     -  -    U -  -  U   -  U     
És hallatára idebenn
-   -  U - U U U -  
Egy emlék fut át szívemen:
U   -  -   U  -    - U -    
Valamikor még én is így kacagtam...
 U U U -   -  -  U  -    U -  U     

 
Olyan vidáman, édesen kacagsz!
U  -   U - U   - U -   U -    
És aki hallja, úgy örül a lelke!...
-  U U  -   U  -   U U  U  -  U     
Csak én nekem nincs benne boldogságom,
  U  -   U -   -     -  U  -  -  - -   
Nekem égető könny szökik szemembe,
 U U  - U -  -      U -    U -  U 
Én siratom a régi kacagásom...
-   U U U  U  - U  U U - U    
A

A

B

B

A

 10

11

8

8

11

A

B

C

B

C

 10

11

11

11

11