Dsida Jenő Keleten pirkad... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Keleten pirkad.
 U U -   -  -   
Nincs szántás a földeken,
 -      -  -  U  -  U U  
üresek a házak.
U U U  U  - -   
Hiába pirkad,
 U- U  -  U  
amerre én megyek ma
U -  U -   U  -   U 
kissé fáradtan,
 -  -  - -  U  
a fekete mezőn
U  U U U  U -  
senki sem jár.
 -  U  -   -   
Csak a száműzöttek
  U  U   - - -  -  
s a menekülők.
  U  U U U -  
 5

7

6

5

7

5

6

4

6

5Alliteráció

Alliteráció