Katona József Menedék című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Itt - hol a Tér bús homályán
-      U  U  -   -   U -  -  
az örök éj képesül,
 U  U U  -   - U -   
s a Fák alig ingó gallyán
  U  -  U U  -  -  -   -  
egy-egy alvó madár ül:
 U   U   -  -  U -  U  
itt ölellek által téged
-   U -  U  -  -   - U  
boldogságom sírhalma,
  -  -  - -   -  -  U  
hová szebben reménylt véged
 U -   -  -   U -      - U  
gördité a Sors-alma.
  -  U - U  -   -  U 
Itt - hol éltem örömeit
-      U  -  U  U U UU  
minden bokron találám,
  -  -   -  -   U - -   
s a Teremtés kellemeit
  U  U -  -   -  U UU  
egy kis hangyán csodálám:
 -    -   -   -    U - -   
Haj! itt kell hát elszórt hajjal
 U   -    -    -  -   -    -  U  
lerogynom ez oszlopnál,
  U -   U  U  -   -  -   
mellyet egy kis Búsfűz zajjal
 -   U  -    -   -  -   -  U  
pompásit a pataknál?!
  -  - U  U  U -  -   
A

B

A

B

C

D

C

D

E

A

E

A

D

F

D

F

 8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7