Ady Endre El a faluból című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
A kis harang a régi,
U  -   U -   U  - U  
Mely belezúg a csöndbe,
 -    U U -  U   -   U 
A szürkeség a régi,
U   -  U -  U  - U  
Fölévirít a tavasz.
 U - U -  U  U U    

  
Minden, minden a régi,
 -  -    -  U  U  - U  
De én hol élek, járok?
 U -   U  - -    - -   
Nem voltam ilyen messze,
 -   -  U  U  -   -   U  
Nem voltam soha, soha.
 -   -  -   U U   U U  

  
Belehalok, ha mondják,
 U U U -    U  -   -   
Hogy én itt szálltam útra,
 U   -  -     -   U  -  U  
Megtagadom a csókot,
 -  U U U  U   - U  
Amely útra indított.
U U   -  U -  - -    

 
Én a bolondos zajnak,
-  U  U -  -   -  U  
Én a cifra városnak
-  U  -  U  - -  -  
Vagyok a kóbor lelke,
 U  U  U  - -   -  U  
Ne gyalázz meg hát, falu.
 U   U -    -   -    U U  

 
Óh, kapj fel innen, Város,
-    -    U  -  -    - -   
Ragadj el innen, Város:
 U -   U  -  -    - -    
Kik messze kiröpültek,
 -   -   U  U U -  -   
Sohse térjenek haza.
 -  U  -  U -   U U 
A

B

A

C

 7

7

7

7

A

B

C

D

 7

7

7

7

A

B

C

D

 7

7

7

7

A

A

B

C

 7

7

7

7

A

A

B

C

 7

7

7

7Alliteráció

Alliteráció