Ábrányi Emil Keresem az Istent. című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Különös zarándok állott meg előttem,
 U U -   U -  U  -  -    U  U -  U  
Az esti homályban, az alkonyi ködben.
U  -  U  U -   U   U  -  U  U  -  -   
Hosszú haja kuszán omlott a szemébe,
 -   -  U U  U  -  -  -   U   U - U  
Kínos barázdákkal volt fölszántva képe
 - -   U -  -  -   -    -   -   U  - U
És egész alakján valami nagy bánat
-  U -   U -  -   U U U  -    - U 
Árnyéka borongott, mely szivemre támadt
-   - U  U -  -     -     U -  U  - -   
S a részvét forrását megnyitotta bennem.
  U  -   -   -  - -   -   U -  U  -  U  
Oda lépett hozzám: "Engedj megpihennem!"
U U  - -    -  -    -  -    -  U -  -    
Nyájas szemmel néztem a sötét emberre:
  - -    -  -   -  U  U  U -  -  -  U  
"Ülj le mellém, vándor s mondd el, hova, merre?
 -    U  -  -    -  -     -    -    U U   -  U  
Merre visz az útad és mióta járod
 -  U  U   U  - U  -   U- U  - -  
Nyugtalan léptekkel a messze világot?"
  -  U -   -  -  U  U  -   U  U - U    

  
Megvillant a szeme és vonagló szája
 -  -  -   U   U U -   U -  -   - U
Ily szavakra nyílott: "Hosszú volt a pálya
-     U -  U   - -      -   -  -   U  -  U
Amit én bejártam - de az örök álom
U U  -   U -  -     U U  U U  - U 
Addig nem jöhet rám, míg föl nem találom,
-  -   -   U -   -    -   -   -   U - U  
Addig nincs nyugalmam, míg meg nem kerestem!
-  -   -      U -  -    -   -   -   U -  -   
Mert tudd meg, mi történt: - elveszett az Isten!"
 -    -    -    U  -  -      -  U  -   U  -  U    

  
Zavar a szemében, zavar a szavában, -
 U U  U   U - -    U U  U   U - -     
Boldogtalan ember, tudtam, hányadán van!
 -  -  U U  -  -    -  -    -  U -   U  
Úgy sajnáltam szegényt. Szótlanul merengve
-    -  -  -    U -       -  U -   U -   U
Üldögélt mellettem s az alkonyi csendbe
-  U -    -  -  -    U  -  U  U   -   U 
Mély, nehéz sohajja szakadozva szállott.
 -     U -   U -  U   U U -  U   -  -    
Megragadta botját, azután fölállott.
 -  U -  U  -  -   U U -   U -  -    
Maradásra kértem, szóltam hozzá lágyan:
 U U -  U  -  -     -  -   -  -  -  U   
"Jó vándor, maradj itt, meg van vetve ágyam,
  -  -  -    U -   -     -   -   -  U -  -   
Hajnal-hasadásig szunnyadozzál benne.
 -  -   U U - -    -   U -  -   -  U  
Bárki légy, ha szenvedsz, írt adok sebedre,
 -  U  -     U   -  -     -   U -   U -  U  
Hogy megenyhithessem, hogy meggyógyíthassam!"
 -    U -   -  -  -    -    -   -  -  -  U    
"Keresem az Istent!" szólt s tovább ment lassan.
  U U U  U  -  -       -      U -    -    -  U   
------------------------------------------------------
                                                      
És elröppent egy év, mint könnyű lehellet.
-  -  -  -   U   -    -    -   -  U -  U  
Egyszer, amint este, csillagfénye mellett
-    U   U -   -  U    -  -  -  U  -  -   
Békés, boldog szívvel álmaimat szőttem -:
 - -    -  -    -  U  -  UU -    -  U    
A szomoru vándor csak megállt előttem.
U   U U U  -  -    -   U -    U -  U   
"Nos" - szólottam hozzá, - "üdvözöllek, testvér!
  -       - -  -   -  -     -  U -  -    -   -   
Megvan-e az Isten, akit úgy kerestél?"
 -  U  U U  -  U   U U  -    U -  -   
Oda roskadt mellém s mint a sebes zápor
U U  -  -    -  -     -   U  U -   - U 
Összegyült keserve omlott ajakából.
-   U  -    U -  U -  -   U U - -   

  
"Mentem először is a nagy palotákba,
  -  U  U -  U  U  U  -    U U -  U  
Színarannyal festve, márványkőből vágva.
  - U -   -   -   U   -  -   - -   -  U 
Elbolyongtam, ó föld, félisteneidhez,
-  U  -   U   -  -     - -  U U-  -   
Suttogván magamban: Itt kell lenni, itt lesz,
 -  -  -   U -  U   -    -    -  U  -    U   
A hatalmasok közt, kiknél minden óra
U  U -  U -   -     -  -   -  U  - U 
Gyönyör és boldogság; - akik egy fél-szóra
  U  U  -   -  -  -     U U  -    -    - U 
Milliók nyugalmát, jólétét teszik föl,
 -  U-    U -  -    - - -   U  -   -   
S múló vágyaikból, kis szeszélyeikből
   - -  -  U-  -    -    U  -  U-  -  
Századokra szabják nemzetek törvényét.
  - U -  U   -  -   -  U -   -  -  -   
Kik a földi élet minden báját, fényét
 U  U  -  U - -   -  -   - -    -  -  
Csecsemő-kezekkel játszva elkapdossák:
  U  U -  U -  -   -    U -  -  -  -  
Itt, ezeknél lappang az isteni jóság,
-    U -  -   -  -   U  -  U U  - -  
Irgalom, bölcsesség, erkölcsök tökélye,
-  U -    -   -  -   -  -   -   U -  U 
Az igazság csúcsa és a szellem mélye!
U  U U  -    -  U -  U   -  -   -  U  
S mit találtam náluk? Hitvány, semmi elmét,
   -   U -  -   - -    -  -     -  U -  -  
A gőg butaságát s a kéjvágy förtelmét!
U  -   U U - -    U  -  -    -  -  -   

  
Hol van hát az Isten? Ah! a templomokban,
 -   -   -  U  -  U   U   U  -   U -  -   
Zárdák menedékén - ott rejtőzik, ott van,
 -  -   U U - -    -    -  - U   -    U  
A tömjénes oltár, a szék közelében,
U  -  - U  -  -   U   -   U U - -   
Hol mindennap róla prédikálnak szépen!
 -   -  -  -   - -   - U -  -    - -   
Mentem a papokhoz, sorra jártam őket...
 -  U  U  U -  -    -  U  -  U  - U    
És találtam - ó ég! - szent kereskedőket,
-   U -  U    - -       -    U -  U - U  
Akik az Istenből üzletet csináltak!
U U  U  -  -  -  -  U -    U -  U   

  
Néma megvetéssel forditottam hátat.
 - U  -  U -  -   -  U -  -   - -   
Mentem a tudóshoz, mentem a művészhez.
 -  U  U  U -  -    -  U  U  - -   -   
Náluk van bizonnyal! Istenileg érez
 - -   -   U -   U   -  U U U  - U 
A magasztos költő; lénye csupa eszmény,
U  U -   -   -  -   -  U   U U -   -    
Szüntelen a szépet, a nagyot keresvén.
  -  U U  U   - U   U  U  -   U -  -   
S mit találtam náluk? Önző, irigy lelket
   -   U -  -   - U   -  -  U -    -  U 
És egy darab koncot, mely fölött pereltek.
-  -    U -   -  -    -    U -    U -  -   
Mutogatták vígan egymás szennyét, foltját,
 U U -  -   - U  -   -    -   -    -   -   
Boldog kárörömmel egymást megcsufolták
 -  -   - U -  U  -   -    -   U -  -  
Rátapostak durván gyöngébb társaikra,
 - U -  -   -  -    -  -    -  U-  U  
Hogy kihúnyjon bennök az isteni szikra,
 -    U -   -   -  U  U  -  U U   -  U  
Szidták, tépték egymást, mint az utonállók -
  -  -    -  -  -   -     -   U  U U -  -    
Nem! Amit kerestem, nem találtam nálok!
 U   U -   U -  -    -   U -  -   - U   

  
Hova menjek? Lábam ingadozva lépett
 U U  -  -    - U  -  U -  U  - -  
A nyomor lakába... És láttam a népet!
U   U -   U - U    -   -  U  U  - -   
Láttam sorvadt munkást, iszonyú csontvázat,
 -  -   -  -    -  -    U  U  -   -   - U  
Aki bősz haraggal sorsa ellen lázadt
U U  -    U -  -   -  U -  -   - -   
S meghalt, mint veszett eb, agyonütve félig.
   -  -     -    U  -   U   U  U -  U  - -   
Láttam a börtönök sápadt csemetéit,
 -  U  U  -  U -   - -     U U -U  
A hat éves tolvajt, a tiz éves zsiványt,
U  U  - -   -  -    U  U  - -    U -     
S megcsömörlött lelkem halni, halni kivánt!
   -   U -  -    -  -   -  U   -  U  U -    
Láttam az anyát is, az anyát, ki ölbe
 -  U  U  U  -  U   U  U  -    U -  U 
Hordott csecsemőjét gonoszúl megölte.
 -  -     U  U - -   U U  -   U -  U  
Láttam az apát is, könnyemen keresztűl,
 -  U  U  U -  -    -   U -   U -   -  
A komor családfőt, aki gyökerestűl
U  U -    U -  -   U U   U U -  - 
Irtotta ki fázó, éhező családját,
-  -  U  U  - -  - U -   U -  -   
Mint ahogy kertészek a dudvát gyomlálják.
 -   U -    -  -  U  U  -  -    -  -  -  
El, csak el! Borzadva hagytam ott a népet, -
-     U  -    -  -  U  -   U  -   U  - -     
Nincs ott Isten, ahol ilyenek történnek!"
 -    -   -  U   U U  U  U -   -  -  U    

  
Lehajtotta fejét, tenyerébe fogta.
 U -  -  U  U -    U  U - U  -  U 
Úgy maradt sokáig, csöndesen zokogva.
-    U -    U --     -  U -   U -  U 
Azután felszökkent, őrült lázban égve,
U U -   -   -  -    - -    -  U  -  U  
S kezdett futni, futni, be a messzeségbe.
   -  -    -  U   -  U   U U  -   U -  U  
Harsány, búgó hangja visszacsengett fájón:
 -  -     - -  -   U  -   U  -  -    - -   
"Elveszett az Isten! De meg kell találnom!"
 -  U  -   U  -  -    U  -   -    U -  U   
A

A

B

B

C

C

D

D

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

D

 12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

A

A

B

B

D

D

D

B

B

E

E

F

F

C

C

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

 12

12

12

12

12

12

12

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A

A

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

 12

12

12

12

12

12

^ Páros rím


Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció