Ábrányi Emil Nincs válasz című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Öreg bölcs, mondd csak: Míg mi a halottat,
U -   -      -      -    -   U U  U -  U  
A szenvedőket telehintjük könnyel:
U   -  U - -   U U -   -   -   U  
Az Isten, aki mindnyájunknak atyja,
U  -  U   U U  -    - -   U  -   U  
Mért nézi mindezt jéghideg közönnyel?
 -    - U  -  -    -  U -   U -   U   
- Nem tudom!
    -   U U   

  
Talán azért, mert tudja jól az Isten,
 U -  U -     -    -  U  -  U  -  -   
Hogy nincs halál, s örökké tart az élet?
 -    -     U -     U -  -  -   U  - -   
Hogy más alakban támadunk föl ujra,
 -    -  U -  -   - U -    U  -  U  
Ha régi formánk széttört, semmivé lett?
 U  - U  -  -     -  -     -  U -  -    
- Nem tudom!
    -   U U   

 
Ismertem embert. Nem tett soha rosszat.
-  -  U  -  -     -   -    U U  -   -   
Nemes, nagy lelkén nem volt soha szenyfolt.
 U -    -    -  -   -   -    U U   -   -    
S csapások érték, hogy csaknem megőrült!
    U - U  -  -    -     -  -   U - -    
Mért szenvedett így, hogyha bűntelen volt?
 -     -  U -   -     -   U  -  U -   -    
- Nem tudom!
    -   U U   

 
Ismertem embert. Maga volt a gazság.
-  -  U  -  -     U U  -   U  U  -   
De életét bőségben, vígan élte,
 U - U -   - -  -    - U  -  U  
S fénylett rá folyvást a szerencse napja!
   -   -    -  -   -   U   U -   U  -  U  
Ha hitvány volt, az Isten mért kimélte?
 U  -  -    -    U  -  -   -    U -  U  
- Nem tudom!
    -   U U   

  
Vagy van talán igazság, túl a földön?
 -    -   U -  U U  -    -  U  -  -   
Van angyal, végzést lángbetükkel író?
 U  -   -    -  -    -   U -  U  - -  
Van, aki lát, hall és itéletet mond,
 U   U U  -    -   -  U - U -   -    
Különbet, jobbat, mint a földi bíró?
 U -  -    -  -    -   U  -  U  - -  
- Nem tudom!
    -   U U   

 
A vénség elhal, sírba dől. Helyén van.
U  -  -  -  -    -  U  -    U  -   -   
Korhadt, kiélt. De jó uram, felelj meg
 -  -     U-     U  - U -    U -    U 
E bús kérdésre: Mért hal meg a bájos,
U  -   -  -  U   -    -   U  U  - -   
Friss, édes jószág - mért hal meg a gyermek?
  -    - -   -  -     -    -   U  U   -  U   
- Nem tudom!
    -   U U   

 
Egy eb döge s halott Napóleon közt
U   -   U -    U -    U - U-   -   
Nincsen különbség? Úgy elpusztul éppen
 -   -   U -   -   -   -  -   U  -  U 
A fényes lángész, mint a ronda állat,
U  -  -   -  -     -   U  -  U -  -   
Mely túrt, sarat túrt teljes életében?
 -    -     U -   -    -  U  - U - U   
- Nem tudom!
    -   U U   

  
Hát életünknek nincs más célja, mint az,
 -  - U -   -   -     -   -  U   -   -   
Hogy porrá váljunk, temetői röggé?
 -    -  -  -  -     U U -U  -  -  
Legyek módjára röpködjünk a fényben
 U  -   -  - U  -  -  -   U  -   -  
Pár évig - aztán rothadjunk örökké?
 -  - U    -  -   -  -  -   U -  -  
- Nem tudom!
    -   U U   

  
Biztos, hogy végül megfagy az egész föld!
 -  -    -    - -   -  U   U  U -    -    
Ha mindezt tudja és előre látja:
 U  -  -    -  U -  U - U  -  U  
Mért küzd, mért épit, mért tanúl az ember?
 -    -     -   - -    -    U -  U  -  -   
Felelj meg erre, bölcsesség barátja?
 U -    U  -  U   -   -  -   U -  U  
- Nem tudom!
    -   U U   

 
Ó szép öreg bölcs! Mielőtt kilobbansz
-   -  U -   -      UU -    U -  -    
S hulládon férgek milliói rágnak -
   -  - -   -  -   -  U-U  -  -    
Mondd: érdemes volt a világra jönnöd?
 -     -  U -   -   U  U -  U  -  -   
Mondd: van-e célja az egész világnak?
 -      U  U  -  U U  U -    U -  U   
- Nem tudom!
    -   U U  
 11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



11

11

11

11

3



Alliteráció

























Alliteráció



















































Alliteráció