Gyulai Pál Éji látogatás című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Három árva sír magában,
 - U  -  U  -   U - U  
Elhagyott sötét szobában;
-  U  -    U -    U - -   
Zivataros hideg éj van,
 U U U -   U U  -   U  
Édes anyjok künn a sírban.
- U  -   -   -   U  -  U   

  
"Édes anyám, édes anyám!
 - U  U  -   - U  U  -  
Altass el már, úgy alhatnám!"
-  -   -   -   -   -  -  -    
Mond az egyik s el nem alszik,
 -   U  U  -    -   U  -   -   
Sohajtása föl-fölhallszik.
 U -  - U  -   -  -    U   

  
"Beteg vagyok, édes anyám!
  U -   U  U   - U  U  -   
Hol maradtál? Nem gondolsz rám!"
 -   U -  -    -   -  -     -    
Mond a másik s jajjal végzi,
 -   U  - -     -  -   -  U 
A fájdalmat kétszer érzi.
U  -  -  -   -   U  -  U  

  
"Édes anyám, gyujts világot!
 - U  U  -     -     U - -   
Nem tudom én, jaj, mit látok!"
 -   U U  -    -    -   - -    
Harmadik mond, mindenik sír -
 -  U -   -     -  U -   -    
Temetőben mozdul egy sír.
 U U - -   -  U  -    -   

  
Megnyílnak a nehéz hantok,
 -   -  U  U  U -   -  -   
Kilép sirból édes anyjok,
 U -   -  -  - U  -   -   
S tova lebben a vak éjben,
   U U  -  U  U  U  -  -   
Haza felé, az ösvényen.
 U U  U -  U  -  -  U   

 
Arca halvány, hangj` a régi,
-  U  -  -     -     U  - U  
Fia, lyánya megösméri;
 UU    -  U  U -  - U 
Immár tőle hogyan félne?
-  -   - U  U  -   -  U  
Megcsókolják, mintha élne.
 -   - -  -    -   U -  U  

 
Az egyiket betakarja;
U  U  U -   U U -  U  
Másikat felfogja karja,
 - U -   -  -  U  -  U 
Elringatja, elaltatja;
-  -  -  U  U -  -  U  
Harmadikat ápolgatja.
 -  U U U  - -  -  U  

 
És ott viraszt a kis ágyon,
-  -    U -    U  U  -  -   
Míg elalszik mind a három;
 -  U -   -   -   U  - -   
Majd megindul, széttekinget,
 -    U -  -     -  U -  -   
Keresi a régi rendet.
 U U U U  - U  -  U   

  
Rendbe hozza a szobácskát,
 -   U  -  U U   U -   -   
Helyre tészi a ruhácskát;
 -   U  -  U U  U -   -  
Az alvókat hosszan nézi,
U  -  - -   -   -   - U  
Csókját százszor megtetézi.
  -  -    -   -   -  U - U  

  
Kakas szólal, üt az óra,
 U -    - U   U  U  - U 
El kell válni viradóra!
-   -    -  U  U U - U  
Visszanéz a véghatárral...
 -   U -  U  -  U -  -     
Sír megnyílik, sír bezárul.
 -   -   - -    -   U - U   

 
Oh a sír sok mindent elfed
U  U  -   -   -  -   -  -  
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
 -   U U -    -       U -  -   
De ki gyermekét szerette,
 U  U   -  U -    U -  U  
Gondját sír el nem temette.
 -   -   -  -   -   U -  U 
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

8

8

8

^ Páros rím
A

A

A

A

 8

8

8

8

^ Bokorrím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

C

 8

8

8

8

A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím


Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció