Petőfi Sándor Ha én kedvesemről gondolkodom... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ha én kedvesemről gondolkodom,
 U -   -  U -  -   -  -  U U  
Egy-egy virág minden gondolatom,
U   -    U -   -  -   -  U U -   
Gondolkodom rólad, szép kedvesem,
 -  -  U -   - -     -   -  U U  
Ezt teszem napestig, egyebet sem.
-    U  -   U -  U   U  U -   U   

  
Foly a lemenő nap arany vére
 U   U  U U -  U  U -    - U 
Violaszín hegyek tetejére.
 UU U  -   U  -   U U - U  
Még messzebb van tőlem, kit szeretek,
 -   -   -    -   - -    -    U U -   
Mint azok a violaszín hegyek.
 -   U U  U  UU U  -   U  U   

  
Mért jár a nap keletről nyugatra?
 -    -  U  -   U -  -    U -  U  
Ha nap volnék, nem járnék én arra,
 U  -   -  -    -   -  -  -  -  U  
Nyugatról járnék én kelet felé,
  U -  -   -  -  -   U -   U -  
Mert a legszebb lyány ott keleten él.
 -   U  -   -     -   -    U U U  -   

  
Feljött az égre az esti csillag,
 -  -   U  -  U U  -  U   -  -   
Ma megint oly különösen csillog,
 U  U -   -    U U U -    -  -   
Felöltözött ünnepi ruhába,
 U -  U -   -  U U  U - U  
Tán azért, mert kedvesemet látta.
 -  U -     -    -  U U -   -  U  

  
Mikor látlak, mikor látlak, rózsám?
 U -   -  -    U -   -  -    -  -   
Mikor leszesz megint közel hozzám?
 U -   U  -    U -    U -   -  -   
Vajjon mikor nézek már szemedbe,
 -  -   U -   - -   -    U -  U  
Szép szemedbe, hetedik egembe?
  -    U -  U   U U U  U -  U  
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

B

C

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím