Petőfi Sándor Sors, nyiss nekem tért... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
 -      -    U -   -     -    U -  U 
Az emberiségért valamit!
U  -  U U - -    U U -   
Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e
 U  -  -  -   U  U  -   -  -  U 
Nemes láng, amely ugy hevit.
 U -   -    U U   -    U U   

  
Láng van szivemben, égbül-eredt láng,
 -    -    U -  U   -  U  U -    -    
Fölforraló minden csepp vért;
 -  -  U -  -  -    -    -    
Minden sziv-ütésem egy imádság
 -  -    U  U - U  U   U -  - 
A világ boldogságaért.
U  U -   -  -  - U-    

 
Oh vajha nemcsak üres beszéddel,
-   -  U  -   U  U -   U  -  -   
De tettel mondhatnám el ezt!
 U  -  -   -   -  -  U  -    
Legyen bár tettemért a díj egy
 U  -   -   -  U -   U  -  U  
Uj Golgotán egy új kereszt!
-   -  U -  U   -   U -     

  
Meghalni az emberiség javáért,
 -  -  U U  -  U U -   U --    
Mily boldog, milyen szép halál!
 -    -  -    U  -    -   U -   
Szebb s boldogitóbb egy hasztalan élet
  -      -  U U -   -    -   U U  - -  
Minden kéjmámorainál.
 -  -   -  - U UU -   

  
Mondd, sors, oh mondd ki, hogy így halok meg,
 -      -    -   -     U   U   -    U -   U  
Ily szentül!... s én elkészitem
-     -  -        -  -  -  U -  
Saját kezemmel azon keresztfát,
 U -   U -  U  U -   U -    -  
Amelyre fölfeszíttetem.
U -   U  -  U  -  U U  
A

B

C

B

 9

9

10

8

^ Félrím
A

B

C

B

 10

8

10

8

^ Félrím
A

B

C

B

 10

8

9

8

^ Félrím
A

B

C

B

 11

8

11

8

^ Félrím
A

B

C

B

 10

8

10

8

^ Félrím