Orczy Lőrinc Szerelem és bor című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Tudod-e, jó pajtás! miben áll boldogság?
 U U  U   -  -  -    U U  -    -  -  -   
Vagy hol találtatik a kedves múlatság?
 -    -   U -  U U  U  -  -   - -  -   
Nincs a cifra várban, nincs a nagyságoknál,
 -    U  -  U  -  -    -    U  -   - -  -   
Sok cselédű pompás főméltóságoknál.
 -    U - -  -  -   - -  - - -  -   

 
Ott nincs, hanem vagyon, hol kicsiny zörgéssel
-    -      U -   U  -    -   U  -    -  -  U 
Élnek az emberek egy szeretett széppel.
-  U  U  -  U U  -     U U -     -  -   
Mi kell ehhez egyéb, hanem egy jó barát,
 U  -   -  U  U  -    U U  -    -  U -   
Ki víg kedvvel reám köszönje poharát.
 U  -   -   -   U-   U  -  U  U U -   

  
Hát ha hunyorított szemtől távol esvén
 -   U  U  U - -     -  -   - U  -  -   
Cicámat oldalom mellé leültetvén
 U - U  -  U -   -  -  U-  -  -   
Mézes máli mustot tölt mázos kupában,
 - -   - U  -  -   -    - -   U - -   
Nemde boldog vagyok, mint császár Kínában;
 -  U  -  -   U  -    -     -  -   - - U  
Esküszöm az égre, Babuskám, szeretlek.
-  U  U  U  -  U   U -  -     U -  U  
Esmérd meg szívemet, hív lészek, míg élek.
-  -    -    - U -    -   -  -    -  - U   

  
Bár messék el Párkák életem fónalát,
 -   -  -  -   -  -  - U -   - U -  
Adsza kacsót, íme, tartsuk a parolát,
-   U  U  -   - U   -   U  U  U U -   
Nem akarom, éltem hosszúra terjedjen,
 U  U U U   -  -   -   - U  -  -  -   
Mit használ, hogy hajam ősszel keveredjen.
 -   -   -    -    U U  -   -   U U -  U   

  
Szerelem s jó barát nélkül az öregség,
  U U -     -  U -   -  U  U  U -  -  
Unalmas, szomorú keseredett vénség;
U -  -     U U -  U U U -    -  -   
E kettő érdemli ugy-e az életet?
U  -  - -  -  U U   U U  - U U  
Adjál, pajtás! adjál igaz feleletet.
-  -    -  -   -  -  U -   U U U U  
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
Alliteráció