Dayka Gábor Az új esztendőnek első napjára című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Eggy esztendő ismét el-múlt,
-    -   -  - -  -  -   -    
S által-repűlt setét honjába:
  -  -   U -    U -   -  - U   
De kedvem újra bé-borúlt.
 U  -  U  -  U  -  U -    
Mit várom végemet heába?
 -   - -   - U -   U- U  
S esdeklem a halál után?
  -  -  U  U  U -  U -   
Vélvén, hogy fájdalmim meg-szűnnek,
 -  -    -    -  -  -   -    -  -   
Ha napjai majd által-tűnnek,
 U  -  UU  -   -  -   -  -   
Bús éltemnek, s az Ég meg-szán -
 -  -  -  -     U  -   -    -    

 
O Sors! mert nints többé reményem -
U  -     -    -     -  -  U -  U   
Alá nyomott a tsüggedés -
U -   U -   -   -  U -    
Hogy fel-virradhat még Nap-fényem:
 -    -   -  -  -   -   -   -  U   
Utól értt a bal-végezés -
U -  -    U  -   - U -   
O szánj-meg, s vond-elébb halálom!
U   -    -      -   U -    U - -   
Meg-halni nékem tsendes álom.
 -   -  U  - -    -  U  - -   
Tekéntsd keservim! nem de nem
 U -      U -  -    -   U  -  
Lassú halál bús lételem? -
 -  -  U -   -   - U U     

  
Ha e világon annyi élni:
 U U  U - U  -   U -  U   
Mint úntalan jajgatni, félni,
 -   -  U -   -  -  U   -  U  
Sorvadni a kereszt alatt:
 -  -  U U  U -    U -     
Még nem az ember által-hat
 -   U  U  -  U  -  -   U 
Az életnek keskeny köréből,
U  - -  -   -  -    U - -   
S a főld gyomrába vissza tér,
  U  -     -  - U  -   U  -   
S a Végezés rejtett töréből
  U  - U -   -  -    U - -  
Ki-fejtve gyászos véget ér: -
 U  -   U   -  -   - U  -     

 
Ó már meg-érttem a halálnak,
-  -   U  -   U  U  U -  -   
Szegezzd rám mérges íjjad! ím
  U -     -   -  U  -  U   -  
Már nintsenek több könnyeim -
 -   -   U -   -    -   U-    
Szép napjaim mord télre válnak,
  -   -  U-   -    -  U  -  -   
Pályámat el-futottam; ints!
 -  - U  -   U -  U   -     

  
S indúlok önnként a határra,
  -  - U  -   -   U  U -  U  
S bé-zárom éltem - a halálra
   -  - U  -  U    U  U -  U 
Már senkinek több jussa nints.
 -   -  U -   -    -  U  -    
A

B

A

B

C

D

D

C

 8

9

8

9

8

9

9

8

A

B

A

B

C

C

D

D

 9

8

9

8

9

9

8

8

A

A

B

B

C

D

C

D

 9

9

8

8

9

8

9

8

A

B

B

A

B

 9

8

8

9

8

A

A

B

 9

9

8

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció