Berzsenyi Dániel A közelítő tél című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
 -  -   -   U U -       -  UU  -  U -   
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
 -  -    -  UU  -    -  U  U -   U -   
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
 -     -  -   -   -        -   U U  -  U -  
Közt nem lengedez a Zephyr.
 -    -   -  U U  U  -      

  
Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
 -     -       U U-     -    U U -   U -   
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
 -   -   -  U U  -  U  U U  -   UU 
A csermely violás völgye nem illatoz,
U   -  -    UU -   -   U  U  -  U -   
S tükrét durva csalét fedi.
   -  -   -  U   U -   U U  

 
A hegy boltozatin néma homály borong.
U  -    -  U U -   - U  U -    U -    
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
 - -       U U-   -   U U  -   U -   
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
-    -  -  U  U -   -   U U  -  U -     
S most minden szomorú s kiholt.
   -    -  -    U U -    U -    

 
Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
U   U   -   U  U -  -  U U  -  U -   
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
   -  -   - U  U -   -   U  U -   U -   
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
 -  -    -   U U -    -  U  U  -  U -    
Mint a kis nefelejcs, enyész.
 -   U  -   U U -     U  -    

  
Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
 -  -  -    U  U -   -  U U -  U -  
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
-    -     -   U U  -    -  U U  -  U U 
Nektárját ajakam, még alig illetem
 -  -  -  U U -    -  U U  -  U U 
Egy-két zsenge virágait.
-    -    -  U  U - UU   

 
Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
-    -       -   U  U  -   -     U  U -  U -   
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
 -   -  -  U  U  -    -    U U -   U U  
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
 -   - -      U U -   -   U  U -  U U 
Lollim barna szemöldöke!
 -  -   -  U   U -  U U 
 12

12

11

711

12

12

812

11

12

812

12

12

812

12

12

812

12

12

8