Debora kedvenc versei

Babits Mihály

Nem akartál meghallgatni...

Nem akartál meghallgatni
míg a fényes nap sütött
most már látod meghallgathatsz
mert leszállt a sűrű köd.

Tovább...

Verseghy Ferenc

A' Győzhetetlen Szív

Mond-meg, kérlek, nyájas Lyánka,
meg-indulé Te szived,
midőn sirva szorongattya
kezedet szerelmesed?

Tovább...

Verseghy Ferenc

Eggy Magyar Asszonyra

Ó magyar vérbül eredett Menyecske!
Czinkosod' karjánn, ki urad' fejére
szarvakat raggat, hova mégy mosolygva
olly sietéssel?

Tovább...

Verseghy Ferenc

Papagéno

Eggy lyánka, vagy menyecske
kell Papagénónak.
Csak illyen gerliczécske
tehetne boldognak.

Tovább...

Verseghy Ferenc

Gliczerához

Ammint barna szemöldökit
Dámonnak, Gliczerám! vagy deli termetét
átilletve magasztalod,
jaj! hogy duzmad epém! hogy löki véremet
a' szív! Meghalványodik
töstént arczolatom, háborodott eszem
elhágy; nedvesedik szemem,
's gördűlő könyeim, bárha tagadgyam is...

Tovább...

Kerényi Frigyes

Zsarnok

Villámháritók vannak palotádra kitűzve:
Bizton nézed azért isteni kéz nyilait.

Tovább...

Gárdonyi Géza

A fénykép

Fényképész úr, e kép nem jó,
bár az arca ugyanaz:
így is bájos angyalfej ez,
de hideg, mint a viasz.

Tovább...

Verseghy Ferenc

A' Régiség

A' régi asszony zsembes;
a' régi férj nem kedves.

Tovább...

Gárdonyi Géza

A cica

A cica szép kis fehér állat,
de boszant engem szűntelen.
Én csupa illem vagyok nálad:
ő rád ugrik, a szemtelen.

Tovább...

Verseghy Ferenc

Az el-hagyattatott

Hagygy-fel, ó bús szivem! az aggódással!
Nints haszna! nem gondol ohajtásiddal.
Ki-zárt szerelméből, 's meg-szegvén hitét
el-adta szivét.

Tovább...

Verseghy Ferenc

Eggy ártatlan Felelet

Mint vagy Palócz? Cserháti tartományodban
ritkúle már az ostoba?

Tovább...

Verseghy Ferenc

Az esküvő Szerelmes

Esküszöm tenéked, Laura!
esküszöm, hogy nem szeretlek.

Tovább...

Verseghy Ferenc

Eggy Közmondás

A' szűzeknek esküvési,
a' véneknek táncz-szökési...

Tovább...

Verseghy Ferenc

Barátnémhoz

Szedgyük a' rózsát, valahol pirúlni
láttyuk útunkban, szeretett Barátném!

Tovább...

10

Verseghy Ferenc

A' Szemérmes Leány

Tegnap engem' Kedvesemmel
kettetskén a' zöld ligetben
andalogni lelt Anyám.

Tovább...