Szenes Hanna

Szenes Hanna

magyar költő, brit ejtőernyős és izraeli nemzeti hős
1921. július 17. (Budapest) — 1944. november 7. (Budapest)

Szerző figyelése

Chanuka

Chanuka van, a gyertya fellobog
És minden zsidó szív erősen feldobog.

Tovább...

Harmónia

A természet csupa ellentét:
Nappali fény és éji sötét,
Kopár hegyek és virágos völgyek,
Piciny fűszálak, hatalmas tölgyek.

Tovább...

Meghalni

Meghalni... ifjan... Nem. Nem akartam.
Szerettem a dalt, és a fényt,
A melengető napot, két csillogó szempárt.

Tovább...

A testvérekhez

Ha mi hagytuk abba
Vegyétek ti nyakba
A nehéz, hatalmas
Jármot.

Tovább...

10

Útban

Egy hang hívott. Mentem.
Mentem, mert hívott a hang.

Tovább...

Most...

Most, most szeretnék valamit mondani,
Valamit, ami több mint a szó,
Tarkább a színnél,
Zengőbb a rímnél,
Amit nem mondott előttem millió.

Tovább...

Egy perc

Elmúlt évezredeknek és az
Utánam jövendőknek határán állok,
S ifjúságom perzselő csókjával
Megcsókolom Kineret örökkévalóságod.

Tovább...

Kék

Mentem keresztül a Margithídon.
Nem volt még este, csak alkonyodott,
A nap a hegy mögé már lebukott,
Levegőt hozott a Duna szele,
Budai illat is vegyült bele.

Tovább...

Boldog a gyufa

Boldog a gyufa, mely elégve szítja a lángot,
Boldog a láng, mely szíveknek mélyén lobogott...

Tovább...

Egy jó baráthoz

Megsebeztem. Meg sem éreztem,
Hogy én is sebesültem ezalatt.

Tovább...

Búcsú

Elmentél. Soká integettünk.
Hordárok lármáztak megettünk,
S mi néztük, mint tűnsz egyre el.

Tovább...

Galuti lány hórája

Zajongó, rengő, dübörgő hóra
Elkap a forgatagába.
Öröm és búnak
Hangjai búgnak
Ragad a ritmus varázsa.

Tovább...

10

Távoli anyáknak

Napról napra és percről percre
Folyton csak várni, lesni egyre
Betűt, sort, írást.

Tovább...

A football

Először csak a fiatalok kezdték
S az öregek csóválták a fejüket
Mi lelte ezeket a gyerekeket
Hogy elvesztették a fejüket.

Tovább...

A Galil

Hegyeid, Galil, mint más hegyes föld,
Legelő, szikla, sárga és zöld.
S bordáid közt lenge árnypillék,
De ez a hegység nem a Galil még.

Tovább...