Kenézy Lajos

református lelkész, költő és fordító
1818. (Gyula) — 1849. március 22. (Gyula)

Szerző figyelése

Kérlelés

Forrón szeretsz te engemet,
Mint fű tavasz hevét;
Lánggá lobbantod kebledet,
S az olthatatlan ég!

Tovább...

00

Kérelem

Szádat édes! szádat azt az édest
Nyujtsd, hogy hévvel hadd csókolhassam!
Engedd még egyszer csak! - oh ne vond el
Mézajkod, hogy számhoz nyomhassam!

Tovább...

Útra

Menni vágysz, s az égkirály is
A nap üdvözöl:
A mihelyt kibontakoztál
Karjaink közől.

Tovább...

Leányhoz

Kedves leány, ne fuss, ne hagyj!
Hiszen te egy virágszál vagy.
S a kis virág illatszeszét
Szellőcske, lebke hordja szét.

Tovább...

Hölgy

Fönt az égen trónol istenünk,
Itt e földön ő helyette
Nálad, csak nálad van édenünk
Szép hölgy! keblünknek szerette.

Tovább...

00

Hókebel

Kebled hulláma földagad,
S apály lohasztja le.
Igen! szerelmünk is csak úgy
Dagad s apad vele.

Tovább...

00

Hajnalon

Borúit égen sötét felhők között
Borong a félhold halvány képivel.
Az ifjú kél, s magányiban remeg,
Hogy a hajnal csak búra költi fel.

Tovább...

00

Gyöngyök

Ime itt a gyöngyök
Fűzötten,
Mint a kedves lánykák
Ép’ öten.

Tovább...

00

Jégsziv

A lány engem nem szeret:
És én égjek érte?
Sóhajték száz ezeret,
S ő okát se kérte!

Tovább...

Vigasz

Messze szállsz el gondolat,
Messze kis levél!
Hol csöndes födél alatt
Bús kedveltem él.

Tovább...

Szerelem

Mit busuljak e világon
Más miatt szüntelen?
Hogy ha én senkit se bántok,
Más mit gondol velem?

Tovább...

Boldogságom

Hazám nem ismer rám fiára,
Olly szűk biralmomnak határa;
És mégis egy világ sajátom:
Mert egy nemes sziv hő barátom!

Tovább...

O. Nelli emlékkönyvibe

A nyers férjfi zajló életének
Menyje, csak hölgykörben tűn elő.

Tovább...

Ború

Zöld a liget, zöld a mező
Körűlem.
Minden virúl, minden vigad
Kivűlem.

Tovább...

Harc

Száll a lélek égmagasan,
Míg a test ólomnehéz,
Fényesen int az le onnan,
Ezt nem kormányozza ész.

Tovább...