Garay János

Garay János

magyar költő, író és újságíró
1812. október 10. (Szekszárd) — 1853. november 5. (Pest)

Szerző figyelése

Menyasszonyomhoz

Ölelve tartlak,
Ölelve végre!
Te hév szerelmem
Tündéri bére!

Tovább...

00

Berend vitéz

Csókért esenge Brend vitéz
Lánykájától ekkép:
"Csókot nekem, de édeset,
Lelkem leány, te szép!"...

Tovább...

00

Házi boldogság

Arra már az ég malasztja
Itt a földön áradott,
A ki hölgyet nyert szivének,
S szép hölgyétől magzatot.

Tovább...

00

Románcza a királyfiról

A királyfi hűs ligetben
Kis patak felett,
Andalogva, a habokba
El-elmélyedett.

Tovább...

00

Gazdag szegénység

Szinaranyból fényes ékszert
Szántam hó nyakadra,
Mely sok ékes hölgy közől fényt
Vonna csak magadra;
Ah de ékét ékszereknek
Bírod önmagadban,
Ritka szíved tündököltet
Soknál gazdagabban.

Tovább...

00

Úti dalok

Messze visznek...

Messze visznek
Messze szép hazámtul;
Mértföldekre,
Mértföldek honán tul.

Tovább...

00

Hazám búja

Hon, dicső hölgy, szép királyné,
Oly nagy, oly szent a kebelnek,
Hő fohászim zsámolyodnál
Ím, imádva esdekelnek!

Tovább...

00

Hazám hölgyeihez

Kondúl a vész harangja,
A harczi kürt riad;
Férjed csatára száguld,
Kardot fen a fiad!

Tovább...

00

Az örömhez

Öröm, te csalfa vendég,
Te lenge nád!
Mi ért nincs a szivekben
Szilárd tanyád?

Tovább...

00

Új-évi ajándék

Tündér leszáll a földre minden évvel,
A népnek üdvöt osztogatni kész, -
Bőség-szarút emel mindkét kezével,
Szeméből létöröm malasztja néz,
S a nép esengő szóval jár elébe:
"Kit vesz közűlök áradó kegyébe?"...

Tovább...

00

Hymnus

Kárpátoktól Ádriáig
Zengjen a közének,
S veszszenek, kik ellenállnak
Forró zengzetének!

Tovább...

00

Két leány

Ketten együtt két leány
Dombon álltanak,
Rózsa együtt s líliom
Így virágzanak.

Tovább...

00

Kont

Harmincz nemes Budára tart,
Szabad halálra kész;
Harmincz nemes bajtárs előtt
Kont, a kemény vitéz.

Tovább...

00

Monda isten: nap legyen...

Monda isten: nap legyen s szemed lett,
A szerelmi lánggal csillogó szem;
Monda isten: rózsadomb virúljon,
S rózsadomb lett két virágzó arczod;
Monda isten: lágy selyem teremjen,
S terme fürtöd drága szálu selyme;
Monda isten: lenne szűz eperke,
Édes, ízes, teljes és pirosló...

Tovább...

00

A hős és kedvese

Elment a hős csatába,
Hő keble dobogott,
Kivíni fegyverével
Szabadságot, jogot.

Tovább...

00