Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály rövid versei

a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője
1773. november 17. (Debrecen) — 1805. január 28. (Debrecen)

Szerző figyelése

Óh, únalom! vad únalom!

Óh, únalom! vad únalom!
Óráimat be fájlalom,
Hogy így homályosítod...

Tovább...

A búkkal küszködő

Életem mái
Komor órái!
Hány ezer bú s átok
Jőve rátok.

Tovább...

Az Ekhóhoz

Panaszaimat elegyes óhajtással
Kettőztetem, óh!

Tovább...

Míg nálatok itt múlatok

Míg nálatok
Itt múlatok,
Minden gondot oszlassatok,
Fel ne bontsák,
El ne rontsák...

Tovább...

Élj vígan érdemeddel...

Élj vígan érdemeddel a boldogságnak karjain,
Sok ezer áldásait számlálván vidám napjain.

Tovább...

A versszépítő

Ha most nem édes énekem,
Ha nincs is abba hév s tűz:
Ne félj, - legyen borom nekem,
Meg egy szerelmetes szűz...

Tovább...

Lantomtól búcsúvétel

Bessenyei obojjára,
Horváth réztrombitájára,
Szabó zengő hárfájára,
Mátyási tamburájára,
Főldi érzékeny lantjára,
Kazinczy Orphicájára...

Tovább...

Jót kívánás

A szomorú veszedelem teljes életedben
Meg ne rontson, háborítson békeségedben.

Tovább...

Az éj és a csillagok

Régi víg kedvem szép horizonja
Szürkűl borzasztó setétségre,
Egy komor éj mord gyászát rávonja,
S régi napom nem derűl égre.

Tovább...

A távolról kínzó

Most vagyok veled szemben
Először, miólta élek:
Mégis belől szívemben
Mindég kínzál, kegyes lélek.

Tovább...

Méltó pár

Bár vándorlani messzire
Menjek sok ezer mértfőldnyire...

Tovább...

Közhírré bocsájtás

Mindennek adom tudtára,
Hogy az asszony gonosz pára.

Tovább...

Aranka Györgyhöz

Ne vesztegesd, ne vesztegesd
Az érdemes nevet rám,
Inkább egyébbel fejtegesd
Szíved javát, Arankám!

Tovább...

A víg poéta

Vígan tőltöm életemet,
A bú, tudom, el nem temet,
Valamíg, Múzsák, veletek
Itt lehetek.

Tovább...

Amynt és Laura a fák között

Amynt

Laurám nyomát e zőld fák
Alatt keresem:
Ah, szóljatok, nimfák!
Hol van jegyesem?
Hol van, hol van jegyesem?

Tovább...