Versek a kultúráról

Kazinczy Ferenc

A nehéznyelvű

Kárischt mond, s Pszikhét, ha Pszüchét kell mondani s Cháriszt.
És Té-misz-tók-lescht, Győri, The-mi-sztocleszért.

Tovább...

00

Beniczky Péter

Az különböző szín festékeknek értelme és magyarázatja

Király szín méltóság,
Ezüst szín uraság,
Piros jelent szerelmet,
Fejér szín szüzesség,
Pázsit szín reménség,
Test szín jelent gyötrelmet,
Tenger szín habozó,
Láng szín tétovázó...

Tovább...

00

Samarjay Károly

Heraldika

Az ősi címerek ezüst
S aranytól fényesek,
Reájok az őszült apák
Gőggel tekintenek.

Tovább...

00

Zajzoni Rab István

Szilárd a föld...

Szilárd a föld, de zür a szellem,
Homokkal vegyült izzó fém,
Hatalmason foly a világra,
Rá önti holmi bányarém.

Tovább...

00

Tóth Árpád

A riporter búja

Ó, nekem kandi
Szemekkel be kell néznem a vesékbe,
Ki kell sütnöm: Mit gondol Gyuri Bandi
(Ha tudna gondolkozni szegényke!)
Ki kell szaglásszam,
Mi újság a szinházban.

Tovább...