Az elmúlt egy hónap új versei

Somlyó Zoltán

Nem!...

Nem! nem erre születtem én!
Rágódni a szürke robot még szürkébb ütemén!
Ma a holnap szürke hályogát látni a tegnap tetemén!
Nem, nem erre születtem én!

Tovább...

00

Kováts József

Vallástétel

Mivel homlokomra LIZA
Rózsakoszorút tászliza
Gyönge kis ujaival;
Most hát a' lant hüs jázminom
Alatt, neki minden finom
Gondolatokat kivall.

Tovább...

00

Endrődi Sándor

Megnyugvás

Oh engedd, hogy amit a tévelygő tömeg
Hasztalanul keres a zavaros árnyban:
Én a dicsőséget, az üdvöt, a békét
Mind benned találjam.

Tovább...

00

Péczeli József

Vendégség, móriók

Vendégséget ütvén egy kalmár Rómában,
A városnak színét gyűjteté házában.
Sok móriók oda, mint szokás gyűlének,
Hogy pénzért másoknak kedvet szereznének,
Ez ugrott, más sípolt, más meg mást csinála,
Melyben a részeg fő mulatást talála.

Tovább...

00

Szentiváni Mihály

A beteg szerető

Kalapomban hervadó bokréta,
Rózsa közé rozsmarint van fonva;
Csókolgatom, öntözöm könnyemmel,
A szép virág még is csak hervad el.

Tovább...

00

Endrődi Sándor

Felhő nem zúg...

Felhő nem zúg, szellő se lebben.
Halkan cseveg, csacsog a hab.
Nézd, nézd, hogy elsímult a tenger
Melyen át idehoztalak.

Tovább...

00

Kováts József

Naplenyúgváskor

Liza egy szép nyári estén a' gyenge rét'
Pázsitján hűtötte keble' téj tengerét.

Tovább...

00

Ady Endre

Félrevert harangos napok

Undok, füstös tűz-cafatokban
Hullott reád a nyomoruság
S az iszonyat, ez a vad husáng,
Veri búsan lelked tetőjét
S félek, hogy eloltja a fájást,
Óh, fájás, fájj tovább és jobban.

Tovább...

00

Darmay Viktor

Kossuth levelére

"Munkára fel hát! ki van tűzve
A zászló, ússzék a hajó..."
A csüggedésnek éjszakáján
Míly édes hang, míly drága szó?!

Tovább...

00

Ady Endre

Láttam rejtett törvényed

Rejtett törvényed, Uram, akkor láttam,
Mikor megint vígan szedtem a lábam
S megint nevetett a szemem
S az Élet teljes kórusa
Megint csak énbennem dalolt
S úgy buktam föl, mint buta holt,
Megfagyottan a teljességes nyárban
S fölöttem minden kórusok kórusa...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Papp gyötrelme

1

Hagyjátok színjátékot firkálni az embert,
Ah szomorúbb az, mint kellene, sőt nyomorú.

Tovább...

00

Ady Endre

Könyörgő, májusi levél

Szivem ütném rá pirosan e virágos,
Alkonyi kékbe burkolt, de szomorú
S bágyadt írású, májusi napra.

Tovább...

10

Somlyó Zoltán

Tercinák a vigaszról

Örülj a tavasz-ujulásnak!
A sugarak uj ágyat ásnak
a vágyódásnak.

Tovább...

00

Bárd Miklós

Szined előtt

Egy forduló még s színed előtt állok.
S ki nékem is Atyám vagy, százszor áldott,
Felém fordulsz majd: ősz vitézem,
A panaszt tudomásba vészem,
Vádold be, mely így elviselt, a létet.

Tovább...

00

Bartók Lajos

Most még feledj el...

Most még feledj el! most a kikelet,
A te évszakod van, kedves, veled.
Előbb kihalt volt a föld, s most pirúl
A rózsahintő nap csókjaitúl.

Tovább...

00