Az elmúlt egy hónap új versei

Fekete Tivadar

Újhold

Hold, hold,
május-hold
újhold:
félek.

Tovább...

00

Kaffka Margit

Közöny

Bús ködruhába, nézd leszáll az este.
Gyötri a csendet fuldokló ütem,
Az óra... Halld, amint ébredve - veszve,
Az összecsengést hasztalan keresve
Belehangzik a szavad, - s a szívem.

Tovább...

00

Zajzoni Rab István

Ördög veled, korhely élet...

Ördög veled, korhely élet,
Tartottam már számat véled,
Ugy kiverlek a szivemből,
Mint acél szikrát a kőből.

Tovább...

00

Peterdi István

Mégis

Gondod egy mosolyod eltakarta.
A magamét se látnám magamon.
De van, de van...
Ha arcodon látni nem is akarom;
Ha nem is bánom hogy van; ha gondolom is: legyen!

Tovább...

00

Peterdi István

Meddig szerelem?

Én nem voltam akkor én.
Mégis, hová lett száz romboló éjszakám s megmosolygása annak ami van?
- Valami csendet parancsolt és csendet tertemtett agyam lázadó sikátoraiban.
És nem mosolyogtam azon, hogy szembenülünk
És hogy most kék szem, zöld ruha, keskeny kéz s ibolyacsokor delejez s hogy akarok aludni
S hogy állunk, állunk, amig úgy érzem hogy repülünk
S hogy a gondolhatlanul nagy és keringő világról s életeiről s üzleteiről mit sem akarok tudni
És azon, hogy tudom, hogy most valahova, másfelé gondolsz -...

Tovább...

00

Peterdi István

Múló felbuzdulás

Most leomló ruhádban, mely finom fehér alakod rejti
Most puha fekete hajaddal
Ülhetnél ide bár, hogy nagyon megszégyenülnék;
Hogy létezne, ne csak árnya keringene bennem:
Nincs ok arra, hogy élj s arra, hogy éljek.

Tovább...

00

Peterdi István

Fáradt, mégis rapszodikus beszélgetés

"Azelőtt még csak szóltál néha." - Szóltam.
"Most szótlan lettél." Szótlan.
"A világ olyan, mint volt." Én nem.
"Ez a kevés szó gyötrő." Ó, Uram.

Tovább...

00

Peterdi István

Este az utcán

Jaj mim van, jaj mi az enyém.
Előbb egy világ fölött voltam úr.
- Én zárt szobám, én szárnyaló agyam -
Most száz palota némán égbe nyúl
S recsegő léptem elvész nyomtalan,
Száz idegen láb jár lábom helyén.

Tovább...

00

Indali Gyula

Szivaromhoz

Égj, füstölögj vigan, te jó szivar!
Kék füstödön még hadd merengjek el,
Röptét ha látom, tán lelkemnek is
Magasba szállni újra vágya kel.

Tovább...

00

Kaffka Margit

Történet

Szegény Rákhel Anna elmaradt magára,
Ő volt Kisteleken a legárvább árva.
Se apja, se anyja,
Csak egy öreganyja,
Azt is a bíróság egyre licitálta.

Tovább...

20

Vörösmarty Mihály

Bústelekyre

Hát te magadka vagy itt illat s szín nélkül az ormon?

Tovább...

00

Peterdi István

Circulus vitiosus

Nekem szerelem, amit érzek
A düh, ha látlak s más ha szól veled.
S elsirnom hosszan egy-egy szód felett
S azon, hogy részeg az agyam, hogy részeg.

Tovább...

00

Ady Endre

Eltemetem szemem látottjait

Hajh, volna még olyan sok látnivalóm
Uccán, arcokon és csillagos Égen,
De eltemetem szemem látottjait
Boglyas hajadnak rózsás erdőjében.

Tovább...

20

Peterdi István

Rövid ima

Szabadíts meg a pokoltól, vagy azt tedd
Hogy nekem ne fájjon a gaztett
Viszont ne indítson meg a jóság
És ne keressem mindig azt, a mit
Látni és érezni én vagyok kevesedmagammal az egyetlen
Mert ez vajmi kevésre tanit
Időtöltésnek unalmas és életcélnak kegyetlen.

Tovább...

00

Darmay Viktor

Amerika

Amerika szabad levegőjét szívom, —
Oh mi más az élet itt, mi más az ember?
Nincs sehol vad önkény, gyávaság uralma,
Idegen növény az, itt gyökeret nem ver.

Tovább...

00