Az elmúlt egy hónap új versei

Pósa Lajos

A jószivü leány

Pi, pi, pi, pi, kis madárkák,
Gyertek elő szegény árvák!

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Lelkemhez

Hagyd a világot s kedvbe merűlt zaját,
Hagyd a gyönyörnek tapsra nyitott ölét;
Fényedre itt homály vetődik,
S futva kerűl szeretett leánykád.

Tovább...

00

Ady Endre

Hárman a mezőn

Hárman vagyunk csupán a nagy Mezőn:
Az Isten, én és egy paraszti átok.
S én jól tudom, mindnyájan meghalunk,
Csak egy nagyot, kiméletlent kiáltok.

Tovább...

10

Kölcsey Ferenc

Emlék

Ömledező csermely, s te szelíd berek, árjai mellett,
És te kies hajlék a berek árnya között,
És te, ki ott lebegél hajadat koszorúzva virággal,
Itt eped a költő, barna leányka, feléd.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A zivatar

Reng a negédes kőfal, az oszlopok
Rázkodva tartják terheiket, nehéz
Felhő huzódott össze, dördűl,
Csattanik, és zuhog, omlik a víz.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Csolnakon

Ültem csolnakomban
Habzó vizen,
Hallék zúgni darvat
Röptébe fenn.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Balassa

Kétségtől rettegve, bánat közt nyugtalan
Sírok, de könnyemet ontom haszontalan,
Erdőn, bércen, völgyön bújdoklom úntalan,
Segédkart, s hajlékot nem lél boldogtalan.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Sziget

Honfi! ha föllépendsz düledék várára Szigetnek,
Sírva ne említs szót sajnos eleste felől...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Bucsuzó

Hej! barátim széledünk,
Pártot indít ellenünk
A szerencse.
Szép napunkra köd borúl,
Víg zajunkra gond nyomúl
Szívepesztve.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A szánakodóhoz

Szánsz ha titkos búm könyűit
Folyni látod arcomon,
Szánsz ha bánatom kitörve
Nyög keserves ajkamon;
De nem indíthat szerelmet
A könyű s panasz:
Részvevést gerjeszt csak - ah de
Nem szerelem az!

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Pázmán

Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben,
Megtért térítő állok az isten előtt...

Tovább...

00

Pósa Lajos

A kis gyürüs legény

Faluról-falura szanaszét jár szegény,
Vándorol örökké a kis gyürüs legény.
Batyus zsák, süvöltő, szeges bot, faláda...
S a többi... s a többi...
Elég ebből ennyi...
Ez az ő mindene, ez az ő világa.

Tovább...

00

Gyóni Géza

Szobrot nekik!

Szobrot nekik és virágot,
S valamennyi rendjel csak van:
Arany, ezüst, bronz és ólom,
Egytől egyig mind ott lógjon
A hajlongó disz-nyakakban.
Szobrot nekik és virágot!

Tovább...

00

Móra Ferenc

Temetés után

Barackfáinknak mén ez üzenet:
Ne várjanak már haza engemet.
A sárgarigó-fészkes ághegyen
Legszebb gyümölcsük én már nem lesem.
Mióta termő fám nélkül maradtam,
Nem hiszek már én a csengő barackban.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A bujdosó

Fölkerestem nagy zajában
A világi életet;
Láttam mint ragyog sugára,
S mily csalárd uton vezet.

Tovább...

00