Az elmúlt egy hónap új versei

Vörösmarty Mihály

Egyedhez

Kedves volt leveled, most is, mint máskor, előttem,
Kedves főképen mert vigadozva köszönt.
Ah de vidáman, Egyed, nem válaszol arra barátod:
Búba merűlt lelkén fájdalom árja csapong.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A hivatlan dalosok

Szerelmet énekeltek,
Szegény, szegény fiúk ti,
Pityergő, hős szerelmet,
Szerencsés, bús szerelmet,
Anacreon-szerelmet,
Újmódi, ó szerelmet,
Szerelmet mindörökké,
És mindig únodalmast...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az isteni jóság

Büntető nagy Isten,
Most már elhiszem,
Hogy vagy, és szavadként
Folynak mindenek.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Hires magyar - német költő

Merre van a te hazád, vendég szózatnak irója?
Kedves-e áldozatod és kik az isteneid?

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A bús vándor

Hová bolyongasz e szél, záporzaj között?
Hová ez elhagyott, töretlen útakon?

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Széchenyihez

Őrizzen sorsod s nemtőd a közszeretettől,
Nagy lehet ily áldás, ámde fölötte gyanús.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az imádkozóhoz

Természet édes gyermeke,
Ártatlan kis leány,
Imádd az égi alkotót,
Imádd csak, jó leány.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A gyötrődő

Ah nem, többé nem vidámít
Engem csábító szeme.
Nem fogad be, nem nyilik meg
Bús szivemnek lágy öle.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A bonyhádi erdőben

Nőj fiatal fa, s te légy gyötrelmem rejteke, sírja:
Nem lelek, ah, búmnak más temetői helyet.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az ifju vitéz

Rengnek a fák, zúg az erdő,
Szél kereng az ormokon,
Fergeteg támad süvöltve
Szárazon s hullámokon.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Szép hajadon

Kisleány-seregben
Serdült hajadon
Jár szelíd örömmel
A zöld pázsiton.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A jegyes sirja

Nem hervaszt engem szerelem,
De bú és fájdalom;
A sírba szállt le jegyesem:
Elhúnytát siratom.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A bujdosó gyilkos

A csendes éjnek rémei közt sebes
Rohanva visznek lábaim: a ködös
Égig nyuló hegy meg nem állít,
Sem pokolig leható nyilások.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Szebb az asszony, ha hamis

Szép az Asszony, szebb mint máskor,
Ha hamisság van vele.
Láttam ilyet, s majd megvesztem,
Szívem úgy elgyúlt bele.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Párja nincs

Perzsi, lelkem álma,
Még az ám a kincs!
Három vármegyében
Könnyen párja nincs.

Tovább...

00