Az elmúlt egy hónap új versei

Ady Endre

Téli alkú szememmel

Sírj egy végsőt, égő nagy, vén szemem,
Bókoljatok ki fölnézett világok,
Hogy újakat már nézni nem kivánok
S megcsalt hazátok int: a Végtelen.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A csermelyhez

Oh selyme a vizeknek,
Kis csörgeteg,
Víg árja nedveidnek,
Hová pereg?

Tovább...

10

Ady Endre

A Mindegy átka

Sorakoznak s elfutnak a hetek,
Mintha kórház-szagtól futnának.
Talán nem volt soha ilyen beteg
Az Élet, mely szennyesen bukdos
S nem tud eljutni tiszta kuthoz.

Tovább...

10

Ölvedi László

A Havel partján

Havel partján, halk délutánon
Megállott a malomvitorla.
Köröskörül kék az ég,
Csókos ajakkal rám hajol ma
Havel partján, halk délutánon.

Tovább...

00

Samarjay Károly

Vihar

Vihar keletkezett
Fenn Ázsia egén,
Nyugat felé tolult
Villámos fellegén.

Tovább...

00

Ölvedi László

Májusi zsoltár

Orgonás, zengő május
Lombos erdejét járom
És harangozok halkan
A nyíld gyöngyvirágon.

Tovább...

10

Gyóni Géza

És szólt a költő

...És szólt a költő:
Nézd, ott messze távol
Egy sugár válik szürke, vak homályból,
Egy kósza, félénk, reszkető sugár -
S oszlik előtte lomha, sűrű fátyol,
Törik az árnyék mind, amerre jár.

Tovább...

10

Ölvedi László

Születésnapomra

Tizenkilenc év, surranó, bohó.
Mit se jelent, más számára tán.
Nekem: vágyaim hajrás szelleme,
Büszke zászló csattogó csatán.

Tovább...

00

Somlyó Zoltán

Szén

A kályhából a forró szén bíborlón
arcomba süt a vasrostélyon át:
én is szén voltam, fekete, kemény szén
s most együtt fújjuk a lángok dalát.

Tovább...

00

Szentiváni Mihály

A kor fia

Ki volt olly boldog ifju,
Mint egykor én?
Mosolyga száz alakban
Rám a remény...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A szinház nemtője

Gyűl, fogy a nép a szinházban,
Mint az ár-apály;
Változandó sokasága
Gyakran le-leszáll.

Tovább...

00

Ady Endre

Télbe-hulló ember vágya

Napjaim: koldus, Télbe-hulló,
Csöndes, elszánt betegek,
De vidáman zúgnak körültök
Tavaszi csergetegek
S futó hó alól zöld kacsint...

Tovább...

00

Csizmadia Sándor

Lokomotív

Szikrákat szórva, lángokat lehelve,
Csattog, prüszköl a néma sineken;
Bősz kedve mintha csak a vészbe telne,
Száguldva jár és tombol rémesen.

Tovább...

00

Szabó Endre

Május elsején

Tudom, tudom, hogy megdalolt már
Jó, rossz poéta, szép tavasz;
Azt is tudom, hogy eddig is csak
Bús megadással tűrted azt.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az unalomhoz

Holdvilág az arcod,
Kályha termeted,
Régi fejkötőtől
Boglyas a fejed.

Tovább...

10