Az elmúlt egy hónap új versei

Garay János

Az én dalom

Költő ábránd álma nélkül
Életem mi lenne?
Ha nem álmot, e sovárgó
Sziv, mi mást ölelne?

Tovább...

00

Somlyó Zoltán

Anizia!...

Anizia! szolgád leszek s felejtelek.
Ez jó neked.

Tovább...

00

Dukai Takách Judit

Bárány Boldizsárnak

Ki az, ki koszorút fona hajfürtömre
S ékes lantján zengé el kicsiny nevemet?
Midőn gyászt vont a bú édes örömömre,
S barátném halmánál hullatám könnyemet?

Tovább...

00

Sáfáry László

Köd

Az este éles, nyugtalan volt,
a fák ropogtak, siratták lombjukat.
A parázsból erdőtűz lett
és a város felé rohant,
ahol olyan sok tűzhely hideg.

Tovább...

00

Somlyó Zoltán

Nem hiszem el!...

Nem hiszem el, hogy ez az út: az útam.
Minden bozótja idegen nekem!
Valami véletlen, hogy ideborultam
s kialudt hirtelen a szövétnekem.

Tovább...

10

Szentiváni Mihály

Nagy Kristóf

El- bejárta Krisztus a világot,
S híveit szivökben kémlelé;
Szórva szóra sok szép tanúságot;
De tanácsit ritka ügyeié.

Tovább...

00

Ady Endre

Már előre rendeltettem

Álom-mázsát hordok magamban
S mint ragyogó, súlyos kisértet
Nézegetem a maiakat
És imádkozva látok, mérek.

Tovább...

00

Endrődi Sándor

Virrad

Éjnek, viharnak vége van.
Nem bolygok többé úttalan.
Lelkem az igaz ösvényt meglelé -
Isten felé.

Tovább...

00

Petrőczy Kata Szidónia

Más. Apácza Notára

Mi lehet világba már annál nagyob kín
Mint az szívnek gyötrelme
Ki magával nem bír czak ohajt könyvezvén
Ujul sebe sérelme.
Usz sűrő könyveim mint Tenger habjain
Jaj nintsen segedelme.

Tovább...

00

Somlyó Zoltán

És most e vers...

És most e vers, ím, neked szóljon!
Mint két szoros kar, rádfonódjon
a rím.

Tovább...

00

Dukai Takách Judit

Állandó barátság

Az igaz barátság e széles világban
Ritka madár akármely szép társaságban;
Sok tud hízelkedni, de nem barátné ám,
Csuda ritkaság ez, avagy nincs is talán!

Tovább...

00

Dukai Takách Judit

Tavaszi gondolat

Minden örül, valamerre
Könnyes szemeim néznek,
Még a bús gerlicék is tán
Vígabb éneket zengnek.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Paulina emlékkönyvébe

Aeoli hárfa gyanánt zeng a költő dala hozzád
Messzelakásából, vad vizek árja közűl.

Tovább...

00

Ady Endre

A menekülő lovas

Sóbálványa lettem
Hazám dúlásának,
Szeretett jószágim,
Csűreim, táraim
Bús pusztulásának.

Tovább...

00

Ady Endre

Most már megállhatok

Csak másért a másét
Sohasem akartam,
Csupán a viharért
Nem jártam viharban.
Becsületes szivem
Becsületes jussát
Kerestem a harcban.

Tovább...

00