Az elmúlt egy hónap új versei

Faludi Ferenc

Nem mind vigaság a vigaság

Azon senki ne épitsen,
Hogy engem lát vigadni,
Mert örömet, a hol nincsen,
Néha lehet mutatni.

Tovább...

00

Gergely Boriska

Levél egy poétának

Kelt levelem...

A gőgős, a tiszta értelem álarca
vértelen,
mert hazug az ajkon minden gondolat,
mely szívkapcsot tár,
ha nem érzelmi ár
sodorja felszínre a zúgó szavakat...

Tovább...

00

Endrődi Sándor

A régi templom

Hirdetni Isten dicsőségét
És buzdításul a híveknek -
A régi templomunkkal szemben
Nemrég egy újat építettek.

Tovább...

00

Gyóni Géza

Világgyűlölet

A poéta:

...igen! Gyűlölöm a világot,
Mely az örvény szélére hágott,
Melyből minden, ami nemes,
Nagy, lelkes eszme, mind kivesz,
Melyben halomra gyűl a gaz -
Sebében elhal az igaz...

Tovább...

00

Faludi Ferenc

Tavaszi üdő

Már a mord télnek
S fene szeleknek
Hullanak napjai, s multon mulnak;
Virágzó fáknak,
Gyöngyvirágoknak
Jádzó szemei nyilton nyílnak.

Tovább...

00

Szentiváni Mihály

Reménydal

Föl, föl ifjak, vígalomra,
Míg virít a rózsakor,
Míg derengö arczainkon
Nem honolhat a szomor!

Tovább...

00

Ady Endre

Elszállnak a lepkék

Már nincs az Égen festék,
Már nincs a Napnak friss ina
S gyalogolnak az esték.

Tovább...

10

Ady Endre

Beteg szivemet hallgatod

Téged keresve útján, harcán,
Milyen bátor, erős szivem volt,
Milyen muzsikás, milyen harsány.

Tovább...

00

Somlyó Zoltán

Én költő voltam

Az emberöltő, mit a test leélhet,
a lélek vágyainak oly kevés.
Mámorral és haraggal zúg az élet
és fáj az álom s fáj az ébredés.

Tovább...

00

Ady Endre

Az öreg árvaság

1

Fiatalon indult s féktelenül
S büszkén, hogy egyedül és fiatalon,
Ifjú, szép magzatom, az Árvaság.
Árvaságom volt első diadalom,
Az Árvaság, mely megöregedett.

Tovább...

00

Bányai Kornél

Tanyák

Házak hevernek körül a nesztelen
forgó sikon: Alföld tanyái,
pirosan tükrözik a zuhanó Napot, messze
gőzéből bukkanva mint tengeren halászó
hajók vitorlái.

Tovább...

00

Ady Endre

A cigány vonójával

Vadászgatnak múltamban a gondok:
Ki szoknyákért futkostam bolondot?
Megérte vagy meg nem érte? :
Késő van már, mit bágyasszak érte.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A féltékeny

Setét hajadnak árnyában nyugodtam,
S nyugalmam nem volt enyhe s békhozó:
Kegyelmed távozásán riadoztam,
Mely mint hajad lengése, változó.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

(Tégedet, aki velem...)

Tégedet, aki velem nyájas zsengékre kifejlő
Korban együtt buzgál járni az ősi nyomon,
Tégedet, Udvardim, feledékeny csendbe merűlni
Hagyjalak, a hűség szép neve, puszta - hiú?

Tovább...

00

Garay János

Az én dalom

Költő ábránd álma nélkül
Életem mi lenne?
Ha nem álmot, e sovárgó
Sziv, mi mást ölelne?

Tovább...

00